وبلاگicon
خوزستان چه خبر؟
" وبگاه خوزستان چه خبر حامـــی و امیــــن مردم شریف شادگان "
سايت رسمي خوزستان چه خبر (پست ثابت)
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

  

 

 "بخش عربی خوزستان چه خبر با مطالب جدید بروز شد"  

در قسمت چپ وبگاه روی بخش عربی کلیک کنید

 سايت رسمي خوزستان چه خبر 

http://www.khouz-chekhabar.ir

   

 

موضوع : پیام ها
مطلب ارسالی صالح البوغبیش به وبگاه خوزستان چه خبر
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت
 

 

اختصاصی ازخوزستان چه خبر ؛   بیمارستان شادگان از امکانات محروم است. انچه امروز درجهان رایج ومتداول است پیشگیری وجلوگیری از شیوع بیماریها است لیکن متاسفانه درشهرستان شادگان سالیان سال نه پیشگیری به عمل امده نه درمان بصورت اساسی ،بیمارستان شهیدمعرفی زاده که تاپارسال بعد ازبیمارستان امام خمینی ره دومین بیمارستان پردرامد استان بوده است فاقد تمام امکانات وتجهیزات است.این بیمارستان حتی از لحاظ بهداشتی دروضعیت بحرانی است ودلیل ساده ی ان وجود انواع حشرات که ارامش بیماران بستری را سلب کرده ، میباشد . صفهای بلند وتجمع سنگین مردم در راهروهای بیمارستان هررهگذر را مبهوت میکند .نداشتن تجهیزات وامکانات مناسب برای بیماران صعب العلاج که امان مردم را بریده است باعث شده که این عده از همشهریان عزیز بعلاوه ی هزینه های سنگین درمان متحمل هزینه های ایاب وذهاب نیز شوند .متاسفانه یکی از علل نیامدن پزشکان متخصص به شادگان که بارها وبارها اززبان متولیان شادگان شنیده می شود کمبود امکانات شادگان است بهانه ای سوال برانگیز ودرعین حال دلیل برکم کاری وازعهده ی مسئولیت برنیامدن تمامی کسانی است که به مسند قدرت درشادگان رسیدند .بیمارستان شهیدمعرفی زاده در زمان جنگ تحمیلی بعنوان بیمارستان پیشتیبانی جبهه های حق علیه باطل احداث شد،که می بایست بعداز اتمام جنگ بهینه سازی وبه بیمارستان درمانی تبدیل میشدولی بازهم اما واگرها ...از انجا که شادگان به دلایل متعدد ازجمله اب الوده ، ریز گردها، فاضلابهای شهری غیراستاندارد ،دفع نامناسب اب کشاورزی وغیره که همگی به برنامه های مدون واساسی نیاز دارند به انواع بیماری ها الوده است نیاز به برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت درحیطه ی بهداشتی ودرمانی دارد.متاسفانه تجویز اقلام زیاد دارو که اکثر به استفاده ی بیماران نمی اید درشادگان به مدتبدیل شده است وبازهم مسئولین بهداشتی شادگان رسیدگی نمیکنند .

نظارت بر بهداشت مغازه داران وخرده فروشان بخصوص فروشندگان موادغذایی تاچه حد وبه چه شکل انجام میگیردنمیدانم؟ فاضلاب شهر ابتدای روستای عبودی وروستای سالمی تخلیه میشود که خود یکی از عوامل شیوع بیماری سرطان ریه دراین روستاست وبازهم مسئولین بهداشت انگار که نه انگار!!تجهیزات درمانگاه به دلیل نداشتن نیروی انسانی به شهردیگر اهدا میشود و....اخیرا اسفالت محوطه ی بیمارستان درمیان رسانه های شادگان بازتاب خوبی داشته بنده نیز این کار موردتقدیر می دانم وازجناب نماینده تشکر میکنم لیکن جناب نماینده ی بزرگوارانچه امروز بیمارستان شادگان به ان نیاز دارد امکانات وتجهیزات وکادر متخصص در زمینه های مختلف است .

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
در انتخابات "مجلس دهم"انتخاب می کنیم اما نه هرکسی را!
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر ؛ اگر به کسی رای بدهم که  رویاهای عمیق و آرزوهای دور ودراز مرا  بطور متوالی بی رنگ  می کند ازغیرت  و همت به اندازه از اینجا تا مجلس درتهران  ازآنها دور شده ام؟

مجلس شورای  اسلامی  نقش محوری  درقانونگذاری   و ترسیم مقررات سیاست و برنامه کلان کشورو نظارت برعملکرد مسؤلین و ارزیابی  عملکرد انها را بعهده دارد  و مسئولیت نماینده هرحوزه انتخابیه  حکم می کند که: میباست وی درهمراهی با  منافع  خردو کلان کشور ومردم   اشراف وتسلطی کامل داشته باشد.درمقابل انتخاب کننده با در نظر گرفتن این فضا وبستر موجود   می خواهدبه کسی رای بدهد  که نماینده واقعی نه تنها مطالبات او بلکه حقوق اساسی واصولی اش باشد و صدای اورا به انجا که باید برساند برساند  و تمرکز بر این مهم بعنوان مسئولیت اجتماعی برعهده همه است.اهمیت و ظرفیت نماینده ومجلس برکسی پوشیده نیست  اما "من شهروند " چگونه انتخاب کنم ؟  که پس از انتخاب پشیمان نباشم  و حقیتا چه کسی می تواند نماینده واقعی ما باشد ؟
 
اصل موضوع دراین جریان  دقیق وحساس چیست؟  
 
حقیقت اینست که اختیارات و صلاحیت ودایره  گسترده  کار نماینده مجلس می خواهد، مسیر توسعه وپیشرفت حوزه انتخابیه را حداقل بمدت چها رسال درنحوه کاروچگونگی عمل به شرح وظایف  و وعده های انتخاباتی را در بوته ی عمل  افتخارآمیز  بگذارد. ... و  قرار نیست که هر دوره مکلف به آزمایش  قول و وعده باشیم   چون هزینه های گران و سنگین آن قطعاً قابل بخشش واغماض نیست
.در این دوره تفریق وتمییز میا ن  کاندیدید یا  نماینده ی مستقل و حزبی و جناحی که می خواهد زیر چتر جناحی ویا همراه یک   باند خاص  که با شعارهای نخ نما ، خودنمائی کند  وظیفه ی بس دشوار است .ولی در مجموع کم نیستند کاندیدا هائی  که می توانند با  دیدگاهی مستقل  واهتمام فردی خود در کارتیمی وگروهی؛ با داشتن برنامه ی  منسجم و کارآی انتخاباتی  و اختصاصی،  راه ومسیر کشف بهبود مطالبات عمومی و تسهییل دستیابی به آن را  فراهم کنند.  و می دانیم  که موفقیت نامزد مستقل  به میزان  استقبال عمومی ، صداقت گفتاری و رفتاری  وحس سابقه درامور متنوع   به حاصل سال ها زندگی  وکار اجتماعی  و دید ی فراتر  از مواضع گروهی وجناحی بستگی دارد ...  

دراین مسیر  معیارها ی انتخاب نماینده  شایسته و  برتر  به  صاحبان  رای ونظر  برمی گردد که   قیمت و بهای  رای انتخابگرانه خود را دانسته  واهمیت  برگزیدن نماینده را بررسی ومطالعه کرده باشند،  و یکی از نقش های محوری او  (نماینده) برای برهه ی حساس فعلی  حفظ تعادل وتوازن خود   دربین نمایندگان استان  ودیگر نمایند گان  کشور بوده و  توان تأثیر گذاری  مفید در مسیر کار خرد وکلان هر دولتی از هر جناح   و توان چانه  وگمانه زنی را در شرایط فضای  متنوع سیاسی  کشور  بشمار می آید .موفق در اینراه کاندیدائی است که در واقع  خود را  سرمایه اقبال عمومی  دانسته و انتخاب   خود را به همه مردم   واگذار کرده نه  به رای پرانی حزبی و ازاین شاخه به آن پریدن در بازیهای سیاسی بسنده کرده و دلخوش باشد!....

سهولت انتخاب وقتی به انتخاب کننده دست خواهد داد   که  با بررسی  رفتارهای سیاسی  سابق انتخاب شونده  به سابقه ی  مثبت قوی  شخصی وی، واقف شده باشد نه اینکه شخصی با پیلواری از ادعا   موفقیت  دیگران را بنام خود برای موقعیت ساز ی با تکیه بر  اقدامات پنهانکارانه حاضر  خود مصادره کرده باشد... ونمی توان چنین فردی را امین  و وکیل تمام عیار خود  دانست   چون واضح است که هیچگاه "بوق وکرنا " ضمانت موفقیت عملگرا ی هیچ فردی را تا همیشه  بعهده نمی گیرد...دیگر اینکه شایستگی وجدیت در انجام امور با   فرض شبهه افکنی و تردید پیرامون موضوعات مختلف  متفاوت بوده  و ادعای پیروزی ویا "رد صلاحیت" قبل از   شروع رقابت ها به میزان صداقت فرد  همچنان که در گذشته اتفاق افتاده ضربه میزند.
 
نشانه های  پیروزی  در انتخابات  به  باور مردم  در امانتداری ، صداقت،  عزتمندی و فعالیت سالم   و روح گسترده  در پذیرش نقد سازنده  و عدم تلاش  در چند قطبی کردن جامعه  بوسیله یک کاند ید شایسته  برمی گردد  و نه  آنکه شخصی  بخاطر  نشان دادن میزان تعهد و مسئولیت پذیری  در مقابل جناح سیاسی  خود - گروه و فردی و موسسه  ونهادی  را   آماج تخریب  وتهمت قرار دهد که در نگاه عموم  این  روش  رنگ باخته افاقه ی محسوب نمی شود .

درچگونگی توزیع  اطلاعات ، آگاهیها و منابع آماری   بخصوص در این یکی دوسال اخیر  که دچار نوسانات شدیدی بود ه وهست   با تحلیل  موضوعی  "فقط خودم " که برداشت اختصاصی در جلسه ی  منحصر بفردییست  بناگاه  مبنای بر بالا ی سر بردن جام پیروزی  می شود...
 
در این رابطه بایدگفت :  با قید تاسف  دیدگاهها ی منتقدانه   و مقابل یا رصد نشده ویا  به آن توجهی نگردیده است...

ودیگر اینکه چگونه می توان مطمئن بود  با کانالیزه  کردن احساسات ناپدار" شرایطی" و بویژه  در کوران وعده های بجا مانده در آخرین خرمن های  چشم برانتظاری شهروندان پاسخ نگرفته از فصل اعتدال ، بازهم همان افراد  اینبار از در موضوع اصلاح طلبی  خوشبینانه  اظهار فضل و برتری  کنند باید دید کدام فاصله  وخط تیره برداشته شده است ؟
همواره  عقلانیت،حکم می کند " عبرت گیری  و اقبال عمومی در افعال شرط گزینش است ونه در اقوال" ... و مهمتر اینکه  قیاس  کدام است؟  بعبارت دیگر در  منظومه ی تکراری ، همان شعارها  برای غلبه بر  شعورها تکرار می  شود و همان افعال  مقرر  ومقدر می گردد؟!

سوال مرکزی  اینجاست کدام یک  از مضلات  اختصاصی  شهروندان  حوزه ی انتخابیه  جنوب استان  بشکلی  اساسی حل شده  ویا اراده برآن است که بصورتی قطعی حل وفصل شود؟

 ما عموماً با نسلی پاک ، صادق ،صمیمی و خونگرمی روبرو هستیم ..........  در نتیجه اگر خودمان  را بر کوه خودبزرگ بینی فرض کنیم همانگونه که مردم را کوچک می بینیم بدون شک  مردم مارا کوچکتر از خود می بینند ودر این تردیدی نیست.

آنگونه که  هویداست  با پیش بینی برخی  ازدوستان شمارش معکوس انتخابات مجلس شروع شده  و  صدای طبل تبلیغاتی  نواخته شده به گوش می رسد   ولی در هوش و شخصیت   و حافظه ام اینگونه می چرخد :

 که اگر به کسی رای بدهم که به  من وعده  دروغ  داده و برنامه ساختگی  متفاوتی با توانش  را  ارائه کند احمق خواهم بود؟

و اگر بنام جناح و باند  تحت تاثیر تبلیغات  پر طمطراق  شخصی را انتخاب کنم  حتماً  فردی غفلت زده خواهم بود!

و اگر به کسی اعتماد کنم  که رای مرا  خریدنی میداند ...  پس من با این تجار ت آنی به خود و منطقه ام خیانت کرده ام!

وإگر بنا به سفارش   فرد خاصی،  چشم بسته  نام  نامزدی را بنویسم  ناخواسته و ندانسته خود زنی را بنفع فرد خاصی  آغاز کرده ام ؟

وإ گر به کسی رای بدهم که  رویاهای عمیق و آرزوهای دور ودراز مرا  بطور متوالی بی رنگ  می کند ازغیرت  و همت به اندازه از اینجا تا مجلس درتهران  ازآنها دور شده ام؟

وإگر کسی را برگزینم که غریب نوازی را  صرفاً بخاطر رای و منصب  باب کرده است به خود وهمشهریانم  تا بی نهایت خیانت کرده ام؟!واگر...

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
شهید مطهری در یک نگاه
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر ؛ او عاشق خاندان وحی و نبوت بود و در این مسیر ولاءها و ولایتها را پذیرا گشت و کوشید تا سیره ائمه اطهار(ع) را به نگارش درآورد و از حماسه حسینی سخن گوید

شهید مطهری که عصاره مؤثر حوزه های علمیه و محصول صدها سال تجارب حاکم بر حوزه ها و حاصل عمر با برکت امام امت بود، در میدان نبرد با مکاتب و مسالک کفر، شرک و نفاق چون ستاره ای پرفروغ درخشید و جهانی را در پرتو این تشعشع روشن ساخت. مردی از تبار طلایه داران نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر که از نخستین روزهای کودکی، روح و روان خود را با قرآن آشنا کرد و بعد در نهج البلاغه سیر نمود و با نگرشی عمیق بر نبوت و امامت از خرمن حکمت اسلامی خوشه ها چید و در پرتو آن علاقه مندان را با علوم اسلامی آشنا ساخت و آنان را به اندیشیدن در خاستگاه وجودی خویش و سیر آفاقی و انفسی و تأسی از انسانهای کاملی چون حضرت علی(ع) با آن جاذبه و دافعه ویژه خویش فرا خواند.

او عاشق خاندان وحی و نبوت بود و در این مسیر ولاءها و ولایتها را پذیرا گشت و کوشید تا سیره ائمه اطهار(ع) را به نگارش درآورد و از حماسه حسینی سخن گوید و تحریفات عاشورا را مشخص کند و قیام و انقلاب حضرت مهدی(عج) را برای جهانیان تبیین سازد. گفتارهای معنوی و مقالات فلسفی این استادِ حوزه و دانشگاه، الهام گرفته از جهان بینی توحیدی بود و در توضیح مطالب متنوع دینی، مقتضیات زمان را در نظر داشت. آن مشعل فروزان اندیشه، درصدد آن بود تا ایمان و علم را با یکدیگر انس دهد و نقش

امدادهای غیبی را در زندگی آدمیان مطرح کرده و به آنان تفهیم نماید که دنیا را مزرعه آخرت تلقی کرده و خود را برای سرای جاوید مهیا سازند.

موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
صالح البوغبیش : نیم نگاهی به برخی معضلات اجتماعی رایج درشادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 اختصاصي از خوزستان چه خبر ؛ امام علی ع می فرمایند اگر دنیا به کسی رو ی می اوردمحاسن دیگران راسلب میکند واگر به کسی پشت کندمحاسن خود فرد را از بین می برد. مایه ی تاسف است که مردم ودرمیان ان ها روشنفکران ومتفکرین به سوی کسانی روی می اورند که دنیا به روی انها درهای خود را گشوده است غافل از اینکه پیشرفت وترقی انها ممکن است تصادفی واز روی شانس باشد.لذا ناخوداگاه اکثرمردم به دلایل نامعلوم وغیرعقلانی تمام خوبیهاوشایستگی ها را به انها نسبت می دهند وانها را لایق وشایسته ی به تمام معنا بدون درنظرگرفتن میزان عقلانیت ومعیارها ی علمی حقیقی !!حال اینکه اگر درمورد چنین اشخاصی به تحقیق بپردازیم مشاهده خواهیم کرد که تمام این پیشرفتهامدیون یک امرتصادفی وشانس یا واسطه گری ودوست واشنا داشتن بوده است.
درچنین جامعه ای افراد لایق وشایسته به دلیل عقیده وصاحب مبادء اخلاقی تن به چنین ذلتی نمی دهند ودوستدار استقلال فکری واعتقاد راسخ به مکان مناسب برای شخص مناسب وهمچنین خودرا علامه ی دهر ندانستن وسعی درتخصص وحرفه ی خودجهت خدمت واقعی وکارپربازده به جامعه متاسفانه ازسوی مردم انسانهایی نالایق تلقی میگردند چرا که اینجا چشم ابزار قضاوت است نه عقل !!
ایا می توانیم پیش بینی کنیم که دوباره نقطه اتکای جمعی ای شکل بگیرد که دران جامعه ی ما سطح فکری عالیتری داشته باشدوکمتر دلبخواهی باشد ؟ خطراساسی که جامعه ی مارا تهدید میکند خطر رویه ای است که درافکار مردم نسبت به سرنوشت خود درپیش میگیرند یعنی خطرابداع اجباری ولجوجانه ی مردم که ناشی ازنا امیدی نسبت به اینده!! بدترین طرز فکرموقعی رخ میدهدکه اکثریت مردم سرنوشت ایندگان خودرا به گذرایام بسپارند وخود تماشگر،تخدیر بنرها و هیاهوی این وان غافل ازاینکه سالیان سال غرق درمحرومیت.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
بی حجابی و انتظار از رئیس جمهور
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر ؛ انتظار از رئیس جمهور که لباس روحانیت نیز به تن دارد این است همانطور که دغدغه اقتصادی دارد، دغدغه فرهنگی نیز داشته باشد. نه اینکه با شمردن برخی منکرات دیگر مانند، تورم، کم آبی و تحریم و مانند اینها به صورت تلویحی از چسبیدن به برخی منکرات دیگر مانند برخورد با بی حجابی انتقاد کند. 

با این که اهمیت حجاب و عفاف برای همه روشن است آیا شایسته است که رئیس جمهور محترم در دو جا(دیدار با طلاب و علماء حوزه علمیه قم و در همایش یادبود همسر حضرت امام) از برخورد با بی حجابی گله کند؟

انتظار از رئیس جمهور که لباس روحانیت نیز به تن دارد این است همانطور که دغدغه اقتصادی دارد، دغدغه فرهنگی نیز داشته باشد. نه اینکه با شمردن برخی منکرات دیگر مانند، تورم، کم آبی و تحریم و مانند اینها به صورت تلویحی از چسبیدن به برخی منکرات دیگر مانند برخورد با بی حجابی انتقاد کند. و نه اینکه بگویند ما موظف به بهشت بردن مردم نیستیم. نه اینکه بفرمایند، پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. پس در یک ممکلت اسلامی اجرای دستورات اسلامی بر عهده کیست؟ آقای رئیس جمهور یادشان باشد اگر در هیئت دولت وزیر اقتصاد دارند  وزیر فرهنگ نیز دارند.

حداقل انتظار از مسئولان این است که همه منکرات را در یک حد ببینند نه اینکه به بهانه یک منکر از منکر دیگر جلوگیری نشود. هر چند به نظر می رسد در مبارزه با منکرات باید اولویت بندی شود و همه منکرات را نمی توان در یک حد دید. قطعا پدیده بی حجابی از بالاترین منکرات است که آثار زیانبار فردی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست.

موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
مجوز استخدام پنج هزار نفر در آموزش و پرورش صادر شد
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 خوزستان چه خبر ؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: مجوز استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت کتبی اعلام شد. 

علی اصغر فانی با اعلام این خبر افزود: طبق دستورالعمل های موجود، فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام قرار دارند و این اقدامی بود که فرهنگیان سال ها متقاضی آن بودند که در این دولت محقق شد.

وی ادامه داد: مربیان پیش دبستانی که در سال های گذشته در آموزش و پرورش خدمت می کردند نیز در اولویت استخدام قرار دارند.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
دستگیری تمام عوامل ترور ماموران انتظامی حمیدیه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

خوزستان چه خبر ؛ در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خوزستان کلیه عوامل ترور مامورین نیروی انتظامی شهرستان حمیدیه شناسایی و دستگیر شدند.

 به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان خوزستان، این گروه تروریستی با هدایت و حمایت های مالی و همه جانبه سرویس های اطلاعاتی رژِیم صهیونیستی و یکی از کشورهای عربی منطقه دست به این اقدام  جنایت بار و تروریستی زدند.

برابر این گزارش و اعتراف های متهمان، گروه تروریستی فاتحین مسئولیت این عمل ددمنشانه و تروریستی را برعهده داشت.

روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان خوزستان از همکاری های همه جانبه ی مردم شهرستان حمیدیه، دستگاه قضایی و دستگاه های انتظامی و نظامی قدردانی و تشکر کرد.

موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
آخرین وضعیت ومشکلات راه و شهرسازی شهرستان شادگان با حضور مدیر کل راه وشهرسازی خوزستان بررسی شد.
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

  آخرین وضعیت ومشکلات راه و شهرسازی شهرستان شادگان با حضور مدیر کل راه وشهرسازی خوزستان  بررسی شد.

 

 خوزستان چه خبر ؛   نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندارشادگان گفت: وضعیت و مشکلات مسکن مهر و راه و شهرسازی شادگان با حضور تمیمی نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی ، رحمانی مدیر کل راه و شهرسازی استان و کلیه معاونتهای مسکن ، راهداری ، شهرسازی ، راه روستایی و مسئول حوزه مدیریت ، مسئول امورنمایندگان ، مسئول اداره حقوقی ، رئیس و کارشناسان اداره نظارت و رئیس اداره فنی و مهندسان مشاور اداره کل راه و شهرسازی خوزستان روزجمعه مورخه4/2/94 مورد بررسی و بازدید 8 ساعته قرارگرفت. 

معاون فرماندارشادگان، حضور مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و هیأت همراه ازساعت 30/7 صبح تا ساعت 30/15در روزتعطیلی جمعه در این شهرستان را بیانگر توجه و اهمیت دادن اداره کل یاد شده به این شهرستان دانست و دیدگاههای مدیرکل راه و شهرسازی را بسیار مثبت و قابل تقدیر و تشکر ارزیابی کرد. 

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، پس ازاستماع مشکلات مطرح شده توسط نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی و معاون فرماندار در جلسه تشکیل شده و بازدید ازسطح شهر شادگان ، پروژه مسکن مهر ، جاده کمربندی و مسیرجاده های دهستان حسینی ، جفال ، بوزی و دارخوین و حاشیه شهر و مشاهده عینی وضعیت راهها ، ابنیه فنی و پلهای واقع درمسیر به جمع بندی مطالب مطرح شده پرداخت و ضمن صدور دستورات لازم به معاونتهای مربوطه جهت پیگیری و اقدام لازم اظهارداشت: در تنظیم برنامه اجرایی ، نظرات نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار و مسئولین شهرستان پایه و اساس خواهد بود و در برنامه ضربتی یکساله 94 حداقل 50 کیلومتر راه اصلی و روستایی درشادگان آسفالت سازی و 80 واحد از منازل مسکن مهر درآینده نزدیک به متقاضیان واجدشرایط تحویل خواهد شد. و درصورت حل مشکل زیست محیطی محور دارخوین و تأمین اعتبار لازم ، عملیات اجرایی ازسمت شادگان آغاز و تعهدات داده شده در خصوص جاده های مسیرهای روستایی مورد بازدید ، اعم ازلکه گیری ، بهسازی ، آسفالت سازی و بازسازی پلها و ابنیه فنی دراسرع وقت ممکن اجرایی می شود.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
پرفروش ترین تلفن هوشمند در ژاپن + عکس
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت
پرفروش ترین تلفن هوشمند در ژاپن+عکس

 

خوزستان چه خبر  ؛  علیرغم مشکلات اقتصادی دو دهه ی اخیر در ژاپن همچنان چشم بادامی ها نقشی قابل توجه در نوآوری های فنی ایفا می‌کنند.

گفتنی است؛ آیفون اپل عنوان محبوب ترین تلفن هوشمند در ژاپن محسوب می گردد و پرفروش ترین تلفن هوشمند نیز چیزی نیست جز Zenfone 5 ایسوس.
 
براساس پژوهش انجام گرفته توسط شرکت تحقیقاتی BCN در ژاپن،در حدود ۴۳ درصد از فروش تلفن های هوشمند بدون قرارداد در ماه نوامبر در این کشور به ZenFone 5 ایسوس تعلق داشته و این رقم در ماه مارس با افتی قابل توجه به ۲۵ درصد رسید.
می‌توان گفت؛ علت این محبوبیت چیزی نیست جز این که این اسمارت دارای یک نمایشگر ۵ اینچی با رزلوشن ۷۲۰p، دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی، حافظه داخلی قابل ارتقاء و امکان استفاده از دو سیم کارت است در ازای 200قیمت دلاری آن است.
 
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
دانلود کنید: تلفن همراهتان را تبديل به ترازوي ديجيتال كنيد
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت
تلفن همراهتان را تبديل به ترازوي ديجيتال كنيد + دانلود نرم افزار(

 

خوزستان چه خبر  ؛  برنامه Digital Weight Scale كمك مي كند، گوشي يا تبلت اندرويدي تان را تبديل به يك ترازو و مقياس سنج حرفه اي كنيد. اين نرم افزار يك شوخي نيست، بلكه مي‌تواند به صورت درست مقياس‌ها را اندازه‌گيري كند، اين اندازه‌گيري براي محاسبه وزن چيزهاي كوچك مانند: سكه، طلا، نقره،‌ گياهان و ... مناسب است. از ويژگي‌هاي نرم افزار مي توان به مواردي چون: محیط كاربر پسند،‌ دارا بودن تنظيمات پيشرفته، طراحي مقياس واقعي و ... اشاره كرد. توجه داشته باشيد كه اين برنامه با استفاده از سنسور ژيروسكوپ عمل مي كند.

 


 • حجم: 12.1 مگابایت
 
 
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 94 ابلاغ شد
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت
خوزستان چه خبر  ؛ متن این مصوبه که به تاریخ 20/1/1394 برای اجراء به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شده به شرح زیر است:

 
1- قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1394-1393 به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.
 
2- علاوه بر ارقام مندرج در جدول پیوست، به تولیدکنندگان گندم، جو و اقلام علوفه‌ای و اساسی جایزه تولید اختصاص می‌یابد.
 
3- به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد (10%) برای برنج­‌های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ هفتاد و نه (79) ریال و برای برنج­های سپیدرود، فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ نود و دو (92) ریال از نرخ­های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد (10%) برای برنج‌های 
ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ یکصد و شانزده (116) ریال و برای برنج‌های فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ یکصد و بیست و سه (123) ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود. حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد (5/7%) است.
 
4- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان‌های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین­کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب‌نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می­‌نماید.
 
5- میزان آفت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی تعیین می‌شود.
 
6- در قبال تحویل هر تن چغندرقند بیست (20) کیلوگرم تفاله خشک به نرخ هر کیلوگرم 
بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می‌شود.
 
7- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب افت مفید و غیرمفید برای سال زراعی 1394-1393 براساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تفاهم وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ابلاغ می‌شود.
 
8- این تصویب­نامه جایگزین تصویب­نامه شماره 76784/ت51008هـ مورخ 7/7/1393 می­‌شود.
 
قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 94 ابلاغ شد
 
 
- به ازای هر کیلو چغندر قند مبلغ (355) ریال هزینه حمل اضافه شده است.
 
- کشت پاییزه چغندرقند (150) ریال کمتر از قیمت تضمینی چغندرقند بهاره می‌باشد.
 
- قیمت ارقام مختلف پنبه وش در چارچوب این تصویب‌نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می‌شود.
 
- قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصویب‌نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می‌شود.
 
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
فوری: کلیات طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» تصویب شد/ ارجاع طرح به کمیسیون شوراها
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

خوزستان چه خبر  ؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 اردیبهشت ماه) با تصویب کلیات طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» موافقت کردند. 

 
بر این اساس، کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس با 149 رای موافق، 69 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده در صحن علنی به تصویب رسید. 
 
پس از تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس، علی لاریجانی گفت: معاونت قوانین و برخی دوستان ایراداتی به این طرح گرفتند، بنابراین اگر دوستان موافق باشند، آن را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون شوراها ارجاع دهیم.
 
نمایندگان با ارجاع طرح مذکور به کمیسیون شوراها موافقت کردند تا پس از چکش کاری در وقت مناسب به صحن علنی بازگردد.
 
این در حالی است که نمایندگان روز گذشته با بررسی خارج از نوبت طرح استانی شدن انتخابات مجلس موافقت کردند .
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
صالح البوغبیش اظهار کرد : راز عقب ماندگی شادگان دوگانگی اجتماعی است
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛    طی گفتگویی اختصاصی وبگاه مردمی خزستان چه خبر با فعال فرهنگی شادگان استاد صالح البوغبیش ؛ وی عنوان کرد : راز عقب ماندگی شادگان دوگانگی اجتماعی است یکی از مشکلات متداول درجامعه ی ما دوگانگی است ،اجتماع لیدرایده ال می خواهد درحالی که دروجودخود ان را فراهم نمی کندودقیقا همین جاست که پنددهندگان ومصلحت جویان وارد صحنه شده تمام معادلات رابانصایح وشعاربه سودخود به کار می گیرند.همانطورکه بارهااشاره کردم این اشخاص ویژگی های سختی برای فردموردنظر خودبکار می گیرند وبا این کارفرصت نموورشدیک هدایت کننده یالیدر رادرنطفه پایمال می کنند.غافل ازاینکه یک دانه جهت رشدونمو نیاز به رعایت واهتمام دارد تا به درختی بزرگ تنومند وبارده تبدیل شود وان هنگام می توان ازسایه ومیوه ی ان استفاده کرد . دراجتماع ماتیغ انتقاد به سوی تمام انسان ها ،هرچند که انسان پاک وبی ریاباشد ولی بازهم مردم به دنبال بهانه جهت رسوایی ان بکارمی گیرندودراین زمینه به رقابت می پردازند واصل کار را رها می سازند. دراجتماع مبتلابه دوگانگی خیلی کم لیدر قوی ومستقل ظهورمی کند .واگرلیدری با اوصاف ایده ال ظهورکند مردم باجدل ولا ابالی وغرض ورزی به مبارزه ی ان می پردازند.چراکه بازهم گروهای سودجو ازاحساسات وعواطف ونبودتفکربه احساسات مردم وارده شده مردم رااز راه گمراه می کنند.جوانان عزیز یک لیدر ایده ال به تنهایی نمی تواند به خود اعتمادکند چراکه به تقدیر وارزش نهادن ازسوی مردم ،مخصوصاشماجوانان نیازداردیعنی یک لیدر ایده ال خود جامعه رامی سازد ودران واحد جامعه ان رامیسازد.پس بدانید که اجتماع سالم به هیچ عنوان نمی تواند یک شخص بی لیاقت رالیدرخود قراردهد ونه شخص ایده ال می تواند لیدر اجتماع ایده ال شود.

اجتماع دوگانه نمی تواند هدایت کننده ارمانی بسازد چرا که اجتماعی است نقادبه صورت غیر اخلاقی وعقلانی شاید اگربا انبیاهم می زیست بازهم دنبال عیب می گشت تااهداف!!! درچنین اجتماعی لیدر مجبورمیشود در راه خود بارها وبارها بمیرد ولی بازهم به مرام خود که همان اصلاح جامعه است نمی رسد ومتاسفانه بعد از مرگ چنین اشخاصی مردم متوجه ارزش ومنزلت ان هامیشوند وان موقع گوش بدهکار میشود وبه یاد ایام گذشته که به هیچ عنوان تکرار نمیشود می افتند مصیبت اینجاست که این جماعت حافظه بلند مدت ندارند ودوباره باظهور چنین افرادی به مبارزه می پردازندوهمان راه را اتخاذ می کنندوباز همان حکایت تکرار میشودجوانان عزیز اندیشه ورزی تنها راه سازنده ی اینده ی درخشان است وبدانید که همانطور تقی بهار گفته اند این دود سیه فام که ازوطن خاست ازماست که برماست.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
بودجه ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری بندر امام تصویب شد
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   رئیس شورای شهر بندر امام خمینی از تصویب بودجه ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری و پروژه های پیشنهادی بودجه سال جاری این شهر خبر داد.

 
سید هادی موسوی ظهار كرد: اعتبار بودجه تصویب شده سال ۹۴ شهرداری بندر امام ۵۰ میلیارد تومان است که ۴۰ درصد این بودجه به امور خدماتی و ۶۰ درصد آن به پروژه های عمرانی اختصاص می یابد.

وی با اشاره به بدهی ۴۰ میلیاردی مجموعه شهرداری بندر امام خمینی ادامه داد: برنامه های خوبی با توجه به اعتبار بودجه در سال جاری برای توسعه عمرانی شهر در نظر گرفته شده است و بیشتر این توسعه عمرانی ویژه مناطق محروم خواهد بود.

رئیس شورای بندر امام خمینی گفت: پروژه های تملک اراضی به منظور توسعه آرامستان شهر، تملک اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی، مطالعه و طراحی بازار شهید مطهری، کمربند فضاهای سبز، میدان امام خمینی، پیاده رو های بلوار مقام معظم رهبری، پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر، بازارچه شهید صدوقی، پارک های محله ای و فضاهای سبز شهری و احداث لوله گذاری و کانال دفع آب های سطحی در بلوار مقام معظم رهبری و سطح شهر را می توان از پروژه های پیشنهادی بودجه سال ۹۴ شهرداری بندر امام خمینی بر شمرد.

موسوی ادامه داد: همچنین پروژه های تعمیر، تجهیز و تکمیل تلمبه خانه های دفع آب های سطحی، روکش آسفالت خیابان های اصلی و فرعی سطح شهر، جدول گذاری خیابان ها و کوچه های سطح شهر، تکمیل و بهسازی بلوار آیت الله خامنه ای، خرید قیر، خرید مصالح، خط کشی معابر و نصب هشدار دهنده های فیزیکی، بهسازی خیابان آیت الله سعیدی و بازار شهید مطهری، پیاده رو سازی در سطح شهر و خرید و احداث پل های عابر پیاده از دیگر پروژه های پیشنهادی در سال جاری نام برد.

وی با اشاره به تکمیل خیابان ۴۰ متری غربی شهر بندر امام خمینی عنوان كرد: پروژه های پیشنهادی در سال جاری را شامل ساماندهی، بهسازی و خیابان کشی سکونتگاه های غیر رسمی، تجهیز ایستگاه آتش نشانی مرکزی و ایستگاه شماره دو، خرید ماشین آلات مورد نیاز ایستگاه های آتش نشانی، احداث و تکمیل فضاهای سبز در بلوار آیت الله خامنه ای، طراحی و اجرا و بهسازی بازار قدیم شهرداری، اجرا و بهسازی بازار شهید صدوقی، تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی شهرداری، توسعه و بهسازی ساختمان های شهرداری و شورای شهر، ساماندهی و بهسازی و راه اندازی ایستگاه تصفیه خانه کشتارگاه، تکمیل و تجهیز ساختمان های اداری و تاسیساتی آرامستان، تکمیل بازارچه کوی شهید دستغیب، طراحی و احداث استراحتگاه رانندگان و تاسیسات جانبی در ترمینال آزادی، تکمیل فرهنگسرای شهرداری، احداث انبار مرکزی شهرداری، خرید ماشین آلات سبک و سنگین و انجام تعمیرات ماشین آلات واحد موتوری عنوان کرد.

رئیس شورای بندر امام خمینی گفت: پروژه های احداث ایستگاه های مکانیزه در ترمینال های درون شهری، تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی و راهنمای مسیر و نامگذاری معابر، پروژه مطالعه و طراحی مجتمع تفریحی، رفاهی و ورزشی ساحل خوریات، پروژه بهسازی ورودی شهر از سمت ماهشهر و آبادان، مطالعات و طراحی مسائل و نیازهای شهر، احداث خیابان حد فاصل کوی شهید صباغان و فاز ۴، خرید تجهیزات و تاسیسات الکتریکی و بهسازی آبنماهای سطح شهر، شبکه بندی معابر و ساماندهی قبور در آرامستان شهر، خرید مبلمان شهری، بهسازی و روتوش جداول سطح شهر، انجام پروژه های پیش بینی نشده و غیر متقربه و پرداخت دیون از دیگر پروژه های پیشنهادی در سال ۹۴ خواهد بود.
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
جدول کامل قیمت انواع خودرو / 1 اردیبهشت
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت
ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو 15,300,000 توقف فروش
وانت باردو . دوگانه سوز 16,600,000 توقف فروش
سمند SE - تک ایربگ 26,600,000 26,236,000
سمند SE - دو ایربگ . کد 57308 27,600,000 27,438,000
سمند SE - دو ایربگ . کد 57310 27,700,000 27,174,000
سمند LX - تک ایربگ 29,800,000 28,650,000
سمند LX - دو ایربگ 31,400,000 29,843,000
سمند EF7 - تک ایربگ 29,500,000 28,860,000
سمند EF7 - دو ایربگ 31,500,000 29,973,000
سمند EF7 - دو ایربگ ( مالتی پلکس ) 31,600,000 30,243,000
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ 32,500,000 31,276,000
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) 32,700,000 31,536,000
سمند سورن ELX با موتور EF7 36,500,000 36,123,000
سمند سورن ELX با موتور EF7 ( طرح جدید ) 37,400,000 36,744,000
پژو GLX 405 27,500,000 27,100,000
پژو GLX 405 . کد 25634 29,200,000 28,881,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 31,000,000 30,420,000
پژو SLX 405 . کد 22009 31,600,000 30,044,000
پژو پارس سال 34,500,000 32,499,000
پژو پارس سال . کد 28228 37,300,000 35,327,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز 36,000,000 33,650,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 38,700,000 36,768,000
پژو پارس LX . کد 28512 41,000,000 37,315,000
پژو پارس ELX . کد 21002 42,000,000 38,937,000
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 48,000,000 45,330,000
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 50,500,000 ---
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 33,200,000 32,516,000
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 34,200,000 34,452,000
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 36,700,000 36,580,000
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 35,100,000 34,991,000
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 37,600,000 37,231,000
رانا EL ناموجود ناموجود
رانا LX 32,500,000 33,232,000
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 34,300,000 34,400,000
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 35,000,000 35,118,000
رنو تندر E1 . تک ایربگ 37,500,000 32,558,000
رنو تندر E1 . دو ایربگ 38,300,000 33,662,000
رنو تندر E2 . تک ایربگ 42,200,000 36,155,000
رنو تندر E2 . دو ایربگ 43,000,000 37,291,000
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ 55,600,000 45,971,000
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ 56,200,000 47,195,000
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 128,000,000 124,861,000
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 134,000,000 129,009,000
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 ناموجود 130,046,000
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 137,500,000 135,231,000
دنا با موتور EF7 46,800,000 42,392,000
وانت فوتون . دیزلی 101,000,000 91,000,000
وانت فوتون . بنزینی 94,000,000 ---
مینی‌بوس آرین 116,000,000 115,600,000
سایپا
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا 111 SE ( سفید ) 21,000,000 20,140,000
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) 21,200,000 20,350,000
سایپا 111 EX 21,300,000 ---
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) 20,400,000 19,920,000
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) 20,500,000 20,100,000
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) 22,300,000 21,420,000
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) 22,500,000 21,480,000
سایپا TL 131 ناموجود 19,230,000
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) ناموجود 20,730,000
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) ناموجود ---
سایپا EX 131 ناموجود 20,300,000
سایپا EX 131 . پایه گازسوز  ناموجود ---
سایپا 132 TL ناموجود 19,100,000
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) ناموجود 20,600,000
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) ناموجود 20,860,000
سایپا 132 SE 20,700,000 19,800,000
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) 20,900,000 19,960,000
سایپا 132 SE . پایه گازسوز ناموجود 21,100,000
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) 19,500,000 19,680,000
سایپا 141 SE ( سفید ) 19,300,000 19,520,000
سایپا 151 SL 15,500,000 ناموجود
سایپا 151 LE 16,300,000 16,920,000
سایپا 151 TL 16,700,000 17,370,000
سایپا 151 EX 16,800,000 17,420,000
سایپا 151 SE 17,600,000 17,920,000
تیبا EX یورو 4 25,800,000 24,610,000
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) 24,700,000 23,950,000
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) 24,900,000 24,100,000
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز 26,600,000 25,450,000
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) 26,900,000 27,170,000
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) 27,100,000 27,360,000
تیبا 2 - هاچ بک EX 27,900,000 ---
ساینا به زودی به زودی
وانت زامیاد 24 29,100,000 29,220,000
وانت زامیاد 24 گازسوز 31,000,000 30,715,000
وانت زامیاد 24 دیزل 36,000,000 35,880,000
زوتی . اس 300 ( آریو ) 71,000,000 76,650,000
برلیانس - V5 101,000,000 99,500,000
چانگان CS35 94,500,000 87,500,000
چانگان ایدو 88,000,000 83,500,000
کیا سراتو 1600 - دنده ای 75,800,000 75,650,000
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک 92,000,000 90,790,000
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
آغاز توزیع کارت آزمون ارشد فراگیر سال ۹۴ از 1 اردیبهشت
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

خوزستان چه خبر  ؛  کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال ۹۴ از سه شنبه اول اردیبهشت ماه تا روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه برروی سایت سازمان قرار می گیرد.

 

تعداد ۸۰ هزار و ۵۰۹ داوطلب در آزمون دوره فراگیر کارشناسی ارشد سال ۹۴ ثبت نام کردند، از این تعداد ۳۸ هزارو ۶۷۱ نفر داوطلب خانم و ۴۱ هزارو ۸۳۸ نفر را داوطلب آقا هستند.

از تعداد ۸۰ هزارو ۵۰۹ نفر داوطلب ثبت نام کننده ، تعداد ۶۵ هزار و ۹۶۱ نفر در گروه علوم انسانی، ۳ هزار و ۷۳ نفر در گروه علوم پایه، ۷ هزار و ۸۲۵ نفر در گروه فنی و مهندسی، ۹۳۸ نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی و ۲ هزارو ۷۱۲ نفر در گروه هنر ثبت نام کردند.

براساس برنامه پیش بینی شده، این آزمون صبح روز جمعه ۴ اردیبهشت ماه ۹۴ به صورت تستی ۴ گزینه در ۱۰۱ شهرستان مختلف و حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود .

فرایند برگزاری آزمون از ۸.۳۰ صبح آغاز و در های ورود به جلسه آزمون نیم ساعت قبل از برگزاری فرایند آزمون بسته خواهد شد اذا داوطلبان باید قبل از بسته شدن درهای آزمون در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند 
 
ظرفیت پذیرش برای ۷۳۹ رشته محل، ۱۶ هزار و ۷۸۰ است، از تعداد ۷۳۹ رشته محل ۶۲۵ رشته محل به شیوه آموزشی پژوهشی با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر و ۱۱۴ رشته محل به شیوه الکترونیکی با ظرفیت ۴ هزارو  ۲۸۰ نفر است.
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
143 نفر؛ تعداد پذیرفته‌شدگان استخدامی فولاد شادگان
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

خوزستان چه خبز  ؛  فرماندار شادگان، تعداد پذیرفته‌شدگان نهایی استخدامی شرکت فولاد این شهرستان را 143 نفر عنوان کرد.

 

روز گذشته آزمون استخدامی شرکت فولاد شادگان با حضور 7 هزار و 89 داوطلب برگزار شد.

فرماندار شادگان در بازدید از حوزه‌های برگزاری این آزمون استخدامی در سطح این شهرستان اظهار کرد: مراحل ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی به صورت الکترونیکی انجام شده و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این آزمون با نظم خاصی در شهرستان‌های شادگان و اهواز برگزار می‌شود.

بهروز فرج‌اللهی، تعداد پذیرفته شدگان نهایی این آزمون را 143 نفر ذکر کرد و افزود: این افراد پس از گذراندن مصاحبه علمی و طب صنعتی در بخش‌های عملیاتی و ستادی شرکت فولاد شادگان مشغول به‌کار خواهند شد.

وی اضافه کرد: با توجه به پیگیری‌های به‌عمل آمده و مذاکرات صورت گرفته با مسئولان شرکت فولاد شادگان، تصمیم بر این است که در پذیرش و استخدام برای داوطلبان شهرستان، اولویت خاصی منظور شود.

فرماندار شادگان با اشاره به پیشرفت فیزیکی قابل توجه در شرکت فولاد شادگان گفت: بر اساس اظهارات مسئولان شرکت فولاد، در آینده‌ای نزدیک شاهد برگزاری مرحله دوم آزمون استخدامی و جذب نزدیک به 800 نیرو خواهیم بود.

فرج اللهی در پایان، از اداره آموزش و پرورش این شهرستان برای تجهیز کامل حوزه‌های اجرای آزمون و برگزاری منظم آن تقدیر و تشکر کرد.

فرماندار شادگان به‌همراه برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و آموزشی از حوزه‌های امتحانی آزمون استخدامی شرکت فولاد شادگان در سطح این شهرستان بازدید به عمل آورد.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
متن ارسالی صالح البوغبیش به وبگاه خوزستان چه خبر خطاب به جوانان شادگان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

اختصاصی از خوزستان چه خبر  ؛   صالح البوغبیش استاد دانشگاه و از فعال فرهنگی خطاب به جوانان شادگان عنوان کرد : 

مادرعصرجهانی شدن زندگی میکنیم ، وبا دقت واضطراب از این جهانی شدن اگاه می شویم وبی انکه بخواهیم از آغاز تاریخ یا کشف امریکا صحبت کنیم ،باید سراغاز این فرایند رالااقل درنیمه ی دوم قرن نوزدهم ودرگسترش امپریالیستهای استعماری جستجوکنیم . این جهانی شدن پدیده ای است اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و البته برخشونت ومصالح فردی وچگونگی خودرابالاکشیدن وبه هرنحو بردیگران مسلط کردن هم تاثیر می گذارد،مصالح فردی وخشونت درنظام جهانی به خصوص درخاورمیانه درنظام جهانی ثبت می شود درآن جابه جا می گردد ودوباره به طورجهانی دربرابر ادراکمان قرار می گیرد. قطعا دربطن این نظام جهانی جایگاه جوان شادگانی بسیار ناچیز ودربسیاری مواردمفقود وبی اثراست ،امروزه لازمه ی جوان شادگان کرامت وارزش نهادن به فکر وایده های ان است ،جوان شادگان امروز درکنار نیاز به فرصتهای شغلی ازپدرسالاری جامعه وعدم اهمیت دادن به قرنی است که اودرآن زندگی می کنددررنج وعذاب است. جوانان عزیز تاحالا ازخودپرسیده اید که درقرن مافوق اطلاعات چه جایگاهی دارید؟ تا حالادنبال علل عقب افتادگی ومحرومیت شهرتان رفته اید ؟خلاصه ما هنوز به بدبختیها وبلاهایی توجه می کنیم که به خودمان ارتباط دارد وفکرمی کنیم ساخته ی دیگران !به فجایعی توجه می کنیم که یاجلوی خانمان اتفاق می افتد ،یا لا اقل نزدیک قلبمان درصورتی که این فجایع درخانه ودروسط قلب مان اتفاق می افتد. دوستان من قطعا این جهانی شدن به ارتباطات مربوط است اما بایدواقع گرابود .جهانی شدن فقط رسانه ای نیست بلکه واقعی است ،تحولات جهان درقرن 21چنان زود وثانیه ای اتفاق می افتد که حتی فرصت انس گرفتن باخودرا ازمامی گیرد.پس نیاز شما داشتن برنامه ای منظم برای زندگی است ،برنامه ای که بتواند شمارا ازلاک اهنین ندانم کاری های ساختگی ونداشتن اعتماد به نفس وخودرا از قبل بازنده ی میدان دانستن خارج سازدو به منطق وتعقل ودرایت هدایت کند . اینده سازان شادگان راز توفیق شما اعتماد به نفس وتلاش وهمت عقلانی است.

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
بخش عربی/ شاعر جادر ابو رقيه جنامي (1)
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لچماتك ابغدر صابن وتانی
عذره منک صحت شفقه وتانی
یصاحب تهت بعيونك وتانی
بلچت تمر و دور طرفک الیه


نفختينی ابحر یحسان أبت
مثل یونس وحيد بطن حوت أبت
طحت و صحت یلا بیه آبت
ومن وگعت هل دوس عليَّ


بعيد عني و ساکن جفه مايحس
صوتی مزق الکون و منه مایحس
یصاحب جسمي ابهواک مایحس
النار التِعْطب وجوده عل منیه


ضاعت ‏‪شبابی اب حزن او مضت ایامَ حسرة
صرت دفتر عشگ مفتوح و شبابی اوراق بیضة
گمت تکتب حبی دَمِعْ ، سَهَرْ لیالی و هِجرة
انصحک حبی نارْ ، مابی قرار و گليبك اترکة
چنت سکران ابحبک و ابالی تکتب عل عِشرة
بحر غرگان چني یونس متحمل العسرة
حسافه چنت عندي امدللْ و ليالي سهرة
جرحک بگه بل گلب تذکار لیه و کل یوم اخیطة


اعقل اموالک ولاتتهم إجیار
وتخلص ارتاب عاجل استوفي أجیار
حتي تنجه من الْخلل ألي اجیار
وتتحول اشرف انساب ببلادکكلمات : جادر ابو رقيه جنامي


برچسب‌ها: شاعر جادر ابو رقيه جنامي
موضوع : بخش عربـــی خوزستان چه خبر ؟
سلیمان المسیهیج را بشناسید
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

خوزستان چه خبر  ؛   سلیمان بن محمد المسیهیج (لعنت الله علیه) کاریکاتوریست سعودی است که اخیراً با کشیدن چند کاریکاتور از رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سردار محبوب ایرانی قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله نفرت و کینه ی سعودی نسبت به شیعیان و ایرانیان نشان داده است .

این شیطان صفت وهابی به همراه دیگر همکاران خود به نام بشائر عبدالله و هناء حجار بارها در رسانه وهابی الریاض تعداد زیادی از این کاریکاتورها را منتشر نموده است که در آخرین کاریکاتور منتشر شده این وهابی سعودی در جریده الریاض به اتفاق اخیر در فرودگاه جده اشاره نموده و به ایران و ایرانی نیز توهین نموده که از مسئولین درخواست پیگیری این موضوع را خواستاریم .

با توجه به بی حرمتی های انجام داده شده از انتشار کلیه کاریکاتورها معذوریم .

 

صفحه ی اینستاگرام سلیمان المسیهیج ملعون                               https://instagram.com/almosihij

پایگاه اطلاع رسانی الریاض منتشر کننده کاریکاتورها                        http://www.alriyadh.com/home

معرفی همکاران المسیهیج ملعون در پایگاه اطلاع رسانی الریاض       http://www.alriyadh.com/540178

 

موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
معاون فرماندار شادگان خبرداد: شبکه آبرسانی شادگان به طرح الغدیر وصل شد
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

خوزستان چه خبر  ؛  معاون فرماندار شادگان از اتصال شبکه آبرسانی این شهرستان به طرح الغدیر خبر داد.

 
مهندس نعمت‌اله آلبوغبیش در حاشیه جلسه شورای سلامت اظهار کرد: روزانه بیش از 92 هزار مترمکعب آب از تاسیسات دارخوین به شهرها و روستاهای شادگان تامین می‌شود.

وی افزود: با وصل شدن طرح آبرسانی الغدیر به تاسیسات آب دارخوین، روزانه حدود 50 هزار مترمکعب آب از طرح الغدیر و مابقی از رودخانه کارون و تاسیسات آبرسانی دارخوین تامین می‌شود.

معاون فرماندار شادگان اضافه کرد: تامین حدود 600 لیتر آب در ثانیه از محل طرح الغدیر باعث کاهش شوری و EC آب شادگان در حدود 500 میکروموس خواهد شد.

آلبوغبیش ادامه داد: در حال حاضر EC آب طرح الغدیر به دلیل کاهش بارندگی سال گذشته، حدود 2 هزار و 50 میکروموس و EC آب کارون 3 هزار است که با اضافه شدن به شبکه آبرسانی دارخوین، در حال حاضر EC آب شادگان به 2 هزار و 500 کاهش یافته است.

وی در پایان، ضمن تقدیر و تشکر از همت دولت تدبیر و امید و سختکوشی و تلاش استاندار خوزستان و پیگیری‌های مستمر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه، سرانه مصرف آب در شهرستان را بسیار بالا (حدود 700 لیتر روزانه برای هر نفر) دانست و بر لزوم فرهنگسازی در راستای صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر دادن بیهوده آب تاکید کرد.
موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
وزیر اطلاعات: تلاش برای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب، ایجاد فضای سالم سیاسی و انتخاباتی پرشور
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد علوی وزیر اطلاعات شامگاه چهارشنبه 26 فروردین 94در جمع مردم فومن در مسجد جامع این شهرستان اظهار کرد: در رقابت های سیاسی ، باید اخلاق ، انصاف، موازین شرعی و حفظ آبروی افراد رعایت شود و همه باید برای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و ایجاد فضای سالم سیاسی و انتخاباتی پرشور، بیش از پیش تلاش کنیم.

دکتر علوی با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان دولت وملت، همدلی وهمزبانی از سوی رهبر انقلاب افزود : تا زمانیکه مودت، همدلی، برادری ومهربانی را در خود تقویت کنیم؛ یقیناً پایه های نظام اسلامی مستحکم تر خواهد شد.

وزیر اطلاعات همدلی وهمزبانی را شرط اساسی یاری ملت خداجو ومسلمان ایران از سوی حضرت باری تعالی عنوان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین علوی درادامه سخنانش بیان داشت : انقلاب اسلامی، از بارزترین مصادیق عبور از دشواری ها و سختی هاست و گذر از این مسائل، توسط مردم و مسوولان تحت رهنمودهای ولی فقیه، موفقیت را برای ایران اسلامی به همراه داشته است.

دکتر علوی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که برخی از مبارزان، دچار یأس و ناامیدی شده بودند اما با نصرت خداوند بزرگ و تدبیر و رهبری داهیانه امام راحل عظیم الشأن، به پیروزی شکوهمندی دست یافتیم.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه خداوند متعال و امام عصر (عج) در این 36 سال انقلاب اسلامی را محفوظ داشته اند، گفت: در سال های استقرار نظام جمهوری اسلامی، درخت ایران با خون پاک شهیدان وهمراهی ملت همیشه در صحنه، تنومندتر شده و موجبات شگفتی جهان و جهانیان و دشمنان را فراهم کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین علوی با حضور در گلزار شهدا به مقام والای شهیدان ادای احترام ، سپس  به عنوان نماینده رییس جمهوری، در جلسه شورای اداری شهرستان فومن حضور یافت.

موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
پیام تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

بسمه تعالی

امیر سرلشگر ستاد عطاءالله صالحی


فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم


خدا را شاکریم که حفاظت از ایران اسلامی بر عهده فرزندانی است از جنس اقتدار و استقامت که با عزمی پولادین در ظل عنایات فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی از وجب به وجب این خاک مقدس دفاع می کنند، همت شما در طول 8 سال دفاع مقدس و بعد از آن ، این مرز و بوم را وام دار خود کرده است. از امام راحل آموخته ایم که ارتش با اسلام عجین شده و وظیفه همه است که آن را به این نام بشناسند.
 بیست و نهم فروردین، روز ارتش بر شما و تمامی غیور مردان و دلاوران ارتش جمهوری اسلامی مبارک باد.         

                                                
                                                                                                                             سید محمود علوی

موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
آغاز ثبت‌نام بن‌کارت‌های دانشجویی برای نمایشگاه کتاب از 29/1/94 در سراسر کشور
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت
خوزستان چه خبر  ؛   به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، وی افزود: دانشجویان سراسر کشور می‌توانند از بعد از ظهر روز شنبه (29 فروردین) با مراجعه به وبسایت  http://bon.tibf.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام کنند. 

 
وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال برای دانشجویان و طلاب در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 30 میلیارد ریال افزایش داشته است. 
 
قائم مقام نمایشگاه با اشاره به سهمیه‌بندی استانی اعتبار در نظر گرفته شده برای دانشجویان سراسر کشور عنوان کرد: برای اولین بار با توجه به تعداد دانشجویان هر استان اقدام به سهمیه‌بندی این اعتبار کرده‌ایم. با این اقدام تمامی دانشجویان در سراسر کشور می‌توانند با سهیمه درنظر گرفته شده برای آن استان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. با این برنامه‌ریزی دانشجویان هر استان صرفا مجاز به استفاده از سهمیه استانی خود هستند و دیگر نمی‌توانند با مراجعه زودتر به سایت از اعتبارات استان‌های دیگر استفاده کنند. 
 
وی درباره مهلت ثبت‌نام گفت: دانشجویان و طلاب فرصت دارند تا تاریخ 5 اردیبهشت ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. 
 
بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ 16 تا 26 اردیبهشت ماه 1394 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
حمله به دیابت با این ماده خوراکی
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

خوزستان چه خبر  ؛  کارشناسان سرانجام راز جلوگیری از ابتلا به بیماری دیابت را کشف کرده‌اند آن هم با رعایت نوع خاصی از رژیم غذایی در طول هفته که شامل خوردن 4 عدد تخم مرغ در وعده‌های غذایی هفتگی و نیز خوردن مقدار زیادی پنیر و ماست  است.
 
گفتنی است، کارشناسان مصرف منظم تخم مرغ را سبب کاهش ابتلا به دیابت نوع 2 به میزان یک سوم می‌دانند.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهند، خوردن پنیر و ماست خاطر ابتلا به دیابت را به میزان 25 درصد کاهش می‌دهد.
 
این نتایج توسط پژوهشگران دانشگاه فنلاند بر روی 2 هزار و 332 مرد بزرگ سال در رده سنی 42 الی 60 سال در یک بازه زمانی از 1980 میلادی تا کنون بدست آمده است.
 
البته کارشناسان این هشدار را نیز می‌دهندکه مصرف بیشتر از 4 عدد تخم مرغ درطول هفته سبب ایجاد هیچ نوع مزیت سلامتی برای افراد بزرگ سال نخواهد داشت.
 
البته کارشناسان توصیه می‌کنند افراد علاوه بر رعایت و تنظیم رژیم غذایی، روزش کرده از استعمال سیگار جدا پرهیز کنند. 
 

موضوع : دانستنی ها
مسولین محترم برای یکبار لذت سوار شدن در پیکان های فول آپشن شادگان را احساس کنید!
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

 

خوزستان چه خبر     ؛    روزهای گرم تابستانی فرا رسیده است و باید درمحیطی قرار بگیریم که ارامش واسایش کامل را احساس کنیم.

تابه حال به این فکرکرده اید که چرا شادگان هنوز از ان پیکان های دهه هفتاد برای مسافر کشی داخل شهر استفاده می کنند .

درچندماه اخیر شنیدها حاکی از ان بود که شهرهای همجوار شادگان برای رانندگان تاکسی های شهری ماهلات ماشین های خارجی دراختیار انهاخواهد گذاشته وبعضی شهرها هم ازماشین های همچون پراید یا پژو که مجهز به کولرهستند استفاده می کنند.

تا به حال به آن راننده زحمتکش پیکان که از صبح تا شب در خیابان های خاموش و جاده های فرسوده  مسافرکشی می کند که گرما ، گرد وخاک و رطوبت بیش از حد مجاز هوا  همه روزه گریبان اوست اندیشیده اید !؟

بسی تاسف است که این برای این موضوع مهم ، شهرهای  دیگر چه پیشرفت هایی کرده اند اما شهروند محروم شادگانی هنوز از پیکان های دهه هفتاد خرج خانواده و معیشتی خود را گذرانده است.

چه کسی باید به داد و فریاد  این قشر از اهالی محروم شادگان برسد !!؟

نماینده محترم ، فرماندار عزیر، امام جمعه معزز و اعضای شورای شهر تا حالابه این مشکل فکرکرده اید یا چاره ای برای این معضل کرده ایدکه خدا گواه است هر دو طرف معادله (مسافر و مسافر کش)  سبب ناراحتی و سلب اسایش شده است.

سوال است که جناب اقای مهندس ،کارشناس دلسوز و فعال  که همان شهردار شادگان است آیا در این وقت از زمان که تابستانی گرم وسوزان است سوار این چنین ماشین هایی شده اید !!

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
استاد صالح البوغبیش : از وعده تا عمل در شادگان . . . !؟
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

اختصاصی از خوزستان چه خبر  ؛   این هدف طبیعی هرانسانی است که در سودای کاندیدا شدن یاد رنیت تصدی مسئولیت اداره یا ارگانی است که بردوستان فایق اید، برمردم تاثیر بگذارد مشهور شده ودرمذاکرات پیروز شود ودر ارتباطات اجتماعی چنان رفتارکند که نتیجه ی ان مطابقش میلش باشد. متولیان شادگان ودرراس ان ها منتخبین مردم اگر به وجدان وعقل خود مراجعه کنید خواهید دید که ازوعده ها تاعمل فاصله ی بسیار دارید نمیدانم می دانید یا خودرابه نمی دانم می زنید.ا

زسادگی وپاکی دل مردم سوء استفاده نکنید و زود باور بودن مردم رابه کرامت وپاکی این مردم بدانید وخود راموظف به خدمت این مردم کنید.شادگان ازابتدایی ترین امکانات محروم ازجه وازکجا بگویم وضعیت اسف بار بیمارستان که این ایام جولان گاه پشه ها وحشرات ، برخورد غیرانسانی کادر بیمارستان بامردم و...وضعیت بغرنج فاضلاب های شهری که یک روزدرمیان طغیان کرده وخدا میداند چه بیماری های خطرناکی نصیب مردم میکند ،  از روانه ی فاضلاب شهری به حوزه ی روستاهای سالمی وعبودی که درچند سال اخیر امار ابتلا به بیماری سرطان افزایش پیدا کرده باید  برنامه ای اساسی اتخاذ گردد .

همشهریان ما را دراین دو روستا را قربانی بی برنامگی خودتان نکنید. ، از وضعیت نکبت بار اسفالت خیابان وکوچه ها حوزه شهر ، پارکها ، فضای سبز ، فواره ها، ورودی شهر وضعیت مرگبار راههای روستایی،گاز رسانی روستاها ،وضعیت اسف بار اینترنت ، وضعیت اموزش وپرورش وعملکردان همه وهمه از ابتدایی ترین خدماتی است که در ارایه ی انها عاجز ماندید  و از همه اسف بارتر نخبه های شهر را به هیچ عنوان اهمیت ندادید و دراکثرمواقع انها را به دید رقیب نگاه می کنید ، آخر چگونه در وعده های خود از رفع بیکاری وتشکیل اتاق فکر و جذب سرمایه داران جهت سرمایه گذاری و احداث شرکت وکارخانه وخلاصه ماه رادرشمال شادگان وخورشید جنوب ان صحبت می کردید. جوانان انچه ازار دهنده است که منتخبین شما اعتقاد دارند که مردم نیاز به روشنگری دارندجوابی راحت وسربالا یعنی ما نمیدانیم وانها میدانند !! چه کسی نمیداند را توجیه کندوبه چه شکل نمی دانم !؟ مسئولین محترم بدانید که انسان انچه راکه دراعماق خودازعقده های روانی وارزشهای اجتماعی دارد درک نمیکند ودرهمان عقده ها وارزشها به راه خود ادامه میدهد،بدون انکه بداند یا نداند .

از ظلم وستم است که ازچنین مردمی که درقالب اجتماعی معینی رشد کرده اند بخواهیم نقش انسان های دیگر بازی کنند نمیدانم شماهم به این مساله پی بردید که هرمسئولی بعداز پایان یافتن قدرت چگونه مردم وحتی زیر دستانش چگونه خوشحال میشوند شاید در برهه ای از زمان چنین شادی و مسرتی نصیب شما هم شده راستی علت این خوشخالی رااز خودتان پرسیده اید ؟ ایا به روز پایان یافتن قدرتان فکر کرده اید؟ پس کاری کنید که بعد از رفتنتان یادگاری پسندیده برای مردم بگذارید.

(23 فروردین 94)

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
آیا حرام دانستن رقص مردم را از اسلام دور می کند؟
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   آیا حرام بودن رقص باعث می شود که خیلی ها از اسلام زده شوند؟ یکی پرسید: آیا سختگیری هایی مانند حرام دانستن رقص باعث نمی شود که خیلی ها از اسلام زده شوند؟گفتم که این موضوع بستگی به نوع نگرش و میزان دانش، اطلاعات و تجربه افراد به ویژه دانش دینی آنها دارد.

برای روشن شدن موضوع گفتیم گه اگر پزشکان متخصص بگویند که مثلا خوردن سس مایونز یا پفک نمکی درست نیست و برای سلامتی انسان ضرر دارد، واکنش افراد به این توصیه پزشکان با توجه به نگرش، سن، تجربه، دانش و اطلاعات آنها، متفاوت خواهد بود:

1- بچه ها که فقط از دریچه خوش مزه بودن و لذت و خوشی به همه چیز نگاه می کنند و هیچ اطلاعاتی درباره ضرر و زیان این خوراکی ها ندارند گوش به این توصیه پزشکی نمی دهند و می خورند تا کیف و لذتشان را ببرند.

کودکان به اقتضای سن کم، تجربه و دانش اندکی هم دارند و نمی دانند که هر چیز خوشمزه و لذیذ لزوما مفید هم نیست و در مقابل هر چیزی که مانند آمپول همراه با درد باشد، بد نیست و می تواند به رغم دردناک بودن برای سلامتی انسان کاملا حیاتی باشد.

براساس همین معیار لذت و رنج است که بچه ها از دکترها خوششان نمی آید، ولی پدر و مادرها خیلی خوب می دانند که دکترها و توصیه های پزشکی آنها چقدر ارزشمند و برای سلامتی فرزند آنها مهم است. برای همین از آنان تشکر کرده و پول هم به آنان می دهند.

2- برخی ها در پاسخ می گویند: اگر ضرر دارد، چرا تولید و تبلیغ می کنند و می فروشند؟ این افراد به سود سرشاری که از راه تولید و فروش این خوراکی ها عاید خیلی ها می شود، توجه ندارند.

سودجویی اساس کار و فعالیت بسیاری از انسان ها، کارخانجات و کارتل های بزرگ اقتصادی است و برای آنها چیزی که مهم نیست، سلامتی انسان هاست.

3- بعضی ها می گویند: اگر سس مایونز و پفک ضرر دارد، پس چرا این همه آدم آن را می خورند؟ این دسته به سبب تجربه و اطلاعات کم نمی دانند، هر کاری را که مردم انجام دادند، همیشه نمی تواند درست باشد. درستی و نادرستی هر چیزی، دلیل خاص خود را دارد.

درستی و نادرستی مصرف یک ماده عذایی و مفید و غیر مفید بودن آن مربوط به آثار و خواص آن در جسم و جان انسان دارد و این را دانش پزشکی تعیین می کند. اگر چیزی مضر باشد، همه اهل عالم هم آن را بخورند، یک ذره هم از ضرر آن کاسته نمی شود!

4- بعضی ها که تجربه بیشتری دارند و عاقلانه با قضایا برخورد می کنند، می گویند: وقتی یک پزشک متخصص می گوید ضرر دارد، حتما ضرر دارد و نباید خورد و از خوردن سس و پفک پرهیز کرده و گاه ناپرهیزی می کنند.

5- افرادی که از نطر دانش و دانایی پخته ترند دنبال این می روند تا بدانند که چرا این خوراکی ها برای سلامتی انسان ضرر دارد؟

از یک کارشناس مطمئن توضیح می خواهند یا کتاب و مقاله معتبری را در این زمینه می خوانند تا دقیقا ضررهای این مواد غذایی را بشناسند.

این افراد مقاومت بیشتری در برابر میل خود به این غذاها نشان می دهند. اگر دیگران هم بخورند و اصرار بر خوردن آن بکنند، از آن امتناع می کنند و زیر بار خواسته دیگران نمی روند و بر خلاف ضرب المثل معروف، همرنگ جماعت نمی شوند، هر چند به قیمت رسوا شدن آنان تمام شود. مسایل و آموزه های دینی هم چنین است. افراد متناسب با نوع نگاه، امیال، تجربه و دانش خویش درباره آنها قضاوت می کنند.

مطمئنا بهترین راه برخورد با آموزه ها و حلال و حرام های دینی همان راهکار شماره 5 و در درجه دوم راهکار شماره 4 می باشد.

موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور
اعلام جزئیات ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی/ برگزاری آزمون در اول خرداد 94
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر  ؛   معاون آموزش متوسطه اظهار داشت: مدارس نمونه دولتی بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش ایجاد شده و دانش‌آموزانی که در این مدارس شرکت می‌کنند باید ضوابط خاصی داشته باشند. 

وی گفت: اولین شرط برای ثبت نام در این مدارس آزمون ورودی است که توسط استان‌ها برگزار می‌شود. بر همین اساس 30 فروردین سال جاری داوطلبان جهت شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی برای پایه هفتم می‌توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. 
 
وی با بیان اینکه دانش‌آموزانی که برای پایه هفتم شرکت می‌کنند حداقل معدل 15 را دارا باشند،خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت این مدارس تعداد افراد از بالاترین نمره قبولی انتخاب می‌شوند. 
 
لازم به ذکر است؛ دو نوع مدرسه نمونه دولتی داریم که شامل مدارس نمونه مناطق محروم و مدارس نمونه دولتی شهری است. با توجه به مصوبه جدید توسط شورای عالی آموزش مدارس مناطق محروم شامل شرایط ویژه‌ای از جمله خوابگاه و برخی تسهیلات دیگر می‌شوند. 
 
وی ادامه داد: هزینه ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم 90 هزار ریال است و داوطلبان با مراجعه با آدرس: www.azmoon.tehran edu.ir مبلغ مذکور را واریز و رمز ورود به سامانه را دریافت نمایند. 
 
وی در پایان گفت:داوطلبان از سی‌ام فروردین تا 15 اردیبهشت فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند و این آزمون جمعه اول خرداد 94 در سراسر کشور برگزار خواهد شد. 
 
موضوع : اخبار روز استان خوزستان و کشور


 
 

قالب وب

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

اورژانس رایانه پشتیبان وب سایتها

طراحي شده توسط کاربر شادگان