وبلاگicon
خوزستان چه خبر؟ - دانستنی ها
" وبگاه خوزستان چه خبر حامـــی و امیــــن مردم شریف شادگان "
در انتخابات "مجلس دهم"انتخاب می کنیم اما نه هرکسی را!
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر ؛ اگر به کسی رای بدهم که  رویاهای عمیق و آرزوهای دور ودراز مرا  بطور متوالی بی رنگ  می کند ازغیرت  و همت به اندازه از اینجا تا مجلس درتهران  ازآنها دور شده ام؟

مجلس شورای  اسلامی  نقش محوری  درقانونگذاری   و ترسیم مقررات سیاست و برنامه کلان کشورو نظارت برعملکرد مسؤلین و ارزیابی  عملکرد انها را بعهده دارد  و مسئولیت نماینده هرحوزه انتخابیه  حکم می کند که: میباست وی درهمراهی با  منافع  خردو کلان کشور ومردم   اشراف وتسلطی کامل داشته باشد.درمقابل انتخاب کننده با در نظر گرفتن این فضا وبستر موجود   می خواهدبه کسی رای بدهد  که نماینده واقعی نه تنها مطالبات او بلکه حقوق اساسی واصولی اش باشد و صدای اورا به انجا که باید برساند برساند  و تمرکز بر این مهم بعنوان مسئولیت اجتماعی برعهده همه است.اهمیت و ظرفیت نماینده ومجلس برکسی پوشیده نیست  اما "من شهروند " چگونه انتخاب کنم ؟  که پس از انتخاب پشیمان نباشم  و حقیتا چه کسی می تواند نماینده واقعی ما باشد ؟
 
اصل موضوع دراین جریان  دقیق وحساس چیست؟  
 
حقیقت اینست که اختیارات و صلاحیت ودایره  گسترده  کار نماینده مجلس می خواهد، مسیر توسعه وپیشرفت حوزه انتخابیه را حداقل بمدت چها رسال درنحوه کاروچگونگی عمل به شرح وظایف  و وعده های انتخاباتی را در بوته ی عمل  افتخارآمیز  بگذارد. ... و  قرار نیست که هر دوره مکلف به آزمایش  قول و وعده باشیم   چون هزینه های گران و سنگین آن قطعاً قابل بخشش واغماض نیست
.در این دوره تفریق وتمییز میا ن  کاندیدید یا  نماینده ی مستقل و حزبی و جناحی که می خواهد زیر چتر جناحی ویا همراه یک   باند خاص  که با شعارهای نخ نما ، خودنمائی کند  وظیفه ی بس دشوار است .ولی در مجموع کم نیستند کاندیدا هائی  که می توانند با  دیدگاهی مستقل  واهتمام فردی خود در کارتیمی وگروهی؛ با داشتن برنامه ی  منسجم و کارآی انتخاباتی  و اختصاصی،  راه ومسیر کشف بهبود مطالبات عمومی و تسهییل دستیابی به آن را  فراهم کنند.  و می دانیم  که موفقیت نامزد مستقل  به میزان  استقبال عمومی ، صداقت گفتاری و رفتاری  وحس سابقه درامور متنوع   به حاصل سال ها زندگی  وکار اجتماعی  و دید ی فراتر  از مواضع گروهی وجناحی بستگی دارد ...  

دراین مسیر  معیارها ی انتخاب نماینده  شایسته و  برتر  به  صاحبان  رای ونظر  برمی گردد که   قیمت و بهای  رای انتخابگرانه خود را دانسته  واهمیت  برگزیدن نماینده را بررسی ومطالعه کرده باشند،  و یکی از نقش های محوری او  (نماینده) برای برهه ی حساس فعلی  حفظ تعادل وتوازن خود   دربین نمایندگان استان  ودیگر نمایند گان  کشور بوده و  توان تأثیر گذاری  مفید در مسیر کار خرد وکلان هر دولتی از هر جناح   و توان چانه  وگمانه زنی را در شرایط فضای  متنوع سیاسی  کشور  بشمار می آید .موفق در اینراه کاندیدائی است که در واقع  خود را  سرمایه اقبال عمومی  دانسته و انتخاب   خود را به همه مردم   واگذار کرده نه  به رای پرانی حزبی و ازاین شاخه به آن پریدن در بازیهای سیاسی بسنده کرده و دلخوش باشد!....

سهولت انتخاب وقتی به انتخاب کننده دست خواهد داد   که  با بررسی  رفتارهای سیاسی  سابق انتخاب شونده  به سابقه ی  مثبت قوی  شخصی وی، واقف شده باشد نه اینکه شخصی با پیلواری از ادعا   موفقیت  دیگران را بنام خود برای موقعیت ساز ی با تکیه بر  اقدامات پنهانکارانه حاضر  خود مصادره کرده باشد... ونمی توان چنین فردی را امین  و وکیل تمام عیار خود  دانست   چون واضح است که هیچگاه "بوق وکرنا " ضمانت موفقیت عملگرا ی هیچ فردی را تا همیشه  بعهده نمی گیرد...دیگر اینکه شایستگی وجدیت در انجام امور با   فرض شبهه افکنی و تردید پیرامون موضوعات مختلف  متفاوت بوده  و ادعای پیروزی ویا "رد صلاحیت" قبل از   شروع رقابت ها به میزان صداقت فرد  همچنان که در گذشته اتفاق افتاده ضربه میزند.
 
نشانه های  پیروزی  در انتخابات  به  باور مردم  در امانتداری ، صداقت،  عزتمندی و فعالیت سالم   و روح گسترده  در پذیرش نقد سازنده  و عدم تلاش  در چند قطبی کردن جامعه  بوسیله یک کاند ید شایسته  برمی گردد  و نه  آنکه شخصی  بخاطر  نشان دادن میزان تعهد و مسئولیت پذیری  در مقابل جناح سیاسی  خود - گروه و فردی و موسسه  ونهادی  را   آماج تخریب  وتهمت قرار دهد که در نگاه عموم  این  روش  رنگ باخته افاقه ی محسوب نمی شود .

درچگونگی توزیع  اطلاعات ، آگاهیها و منابع آماری   بخصوص در این یکی دوسال اخیر  که دچار نوسانات شدیدی بود ه وهست   با تحلیل  موضوعی  "فقط خودم " که برداشت اختصاصی در جلسه ی  منحصر بفردییست  بناگاه  مبنای بر بالا ی سر بردن جام پیروزی  می شود...
 
در این رابطه بایدگفت :  با قید تاسف  دیدگاهها ی منتقدانه   و مقابل یا رصد نشده ویا  به آن توجهی نگردیده است...

ودیگر اینکه چگونه می توان مطمئن بود  با کانالیزه  کردن احساسات ناپدار" شرایطی" و بویژه  در کوران وعده های بجا مانده در آخرین خرمن های  چشم برانتظاری شهروندان پاسخ نگرفته از فصل اعتدال ، بازهم همان افراد  اینبار از در موضوع اصلاح طلبی  خوشبینانه  اظهار فضل و برتری  کنند باید دید کدام فاصله  وخط تیره برداشته شده است ؟
همواره  عقلانیت،حکم می کند " عبرت گیری  و اقبال عمومی در افعال شرط گزینش است ونه در اقوال" ... و مهمتر اینکه  قیاس  کدام است؟  بعبارت دیگر در  منظومه ی تکراری ، همان شعارها  برای غلبه بر  شعورها تکرار می  شود و همان افعال  مقرر  ومقدر می گردد؟!

سوال مرکزی  اینجاست کدام یک  از مضلات  اختصاصی  شهروندان  حوزه ی انتخابیه  جنوب استان  بشکلی  اساسی حل شده  ویا اراده برآن است که بصورتی قطعی حل وفصل شود؟

 ما عموماً با نسلی پاک ، صادق ،صمیمی و خونگرمی روبرو هستیم ..........  در نتیجه اگر خودمان  را بر کوه خودبزرگ بینی فرض کنیم همانگونه که مردم را کوچک می بینیم بدون شک  مردم مارا کوچکتر از خود می بینند ودر این تردیدی نیست.

آنگونه که  هویداست  با پیش بینی برخی  ازدوستان شمارش معکوس انتخابات مجلس شروع شده  و  صدای طبل تبلیغاتی  نواخته شده به گوش می رسد   ولی در هوش و شخصیت   و حافظه ام اینگونه می چرخد :

 که اگر به کسی رای بدهم که به  من وعده  دروغ  داده و برنامه ساختگی  متفاوتی با توانش  را  ارائه کند احمق خواهم بود؟

و اگر بنام جناح و باند  تحت تاثیر تبلیغات  پر طمطراق  شخصی را انتخاب کنم  حتماً  فردی غفلت زده خواهم بود!

و اگر به کسی اعتماد کنم  که رای مرا  خریدنی میداند ...  پس من با این تجار ت آنی به خود و منطقه ام خیانت کرده ام!

وإگر بنا به سفارش   فرد خاصی،  چشم بسته  نام  نامزدی را بنویسم  ناخواسته و ندانسته خود زنی را بنفع فرد خاصی  آغاز کرده ام ؟

وإ گر به کسی رای بدهم که  رویاهای عمیق و آرزوهای دور ودراز مرا  بطور متوالی بی رنگ  می کند ازغیرت  و همت به اندازه از اینجا تا مجلس درتهران  ازآنها دور شده ام؟

وإگر کسی را برگزینم که غریب نوازی را  صرفاً بخاطر رای و منصب  باب کرده است به خود وهمشهریانم  تا بی نهایت خیانت کرده ام؟!واگر...

موضوع : شادگان چه خبــــــر ؟
حمله به دیابت با این ماده خوراکی
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

خوزستان چه خبر  ؛  کارشناسان سرانجام راز جلوگیری از ابتلا به بیماری دیابت را کشف کرده‌اند آن هم با رعایت نوع خاصی از رژیم غذایی در طول هفته که شامل خوردن 4 عدد تخم مرغ در وعده‌های غذایی هفتگی و نیز خوردن مقدار زیادی پنیر و ماست  است.
 
گفتنی است، کارشناسان مصرف منظم تخم مرغ را سبب کاهش ابتلا به دیابت نوع 2 به میزان یک سوم می‌دانند.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهند، خوردن پنیر و ماست خاطر ابتلا به دیابت را به میزان 25 درصد کاهش می‌دهد.
 
این نتایج توسط پژوهشگران دانشگاه فنلاند بر روی 2 هزار و 332 مرد بزرگ سال در رده سنی 42 الی 60 سال در یک بازه زمانی از 1980 میلادی تا کنون بدست آمده است.
 
البته کارشناسان این هشدار را نیز می‌دهندکه مصرف بیشتر از 4 عدد تخم مرغ درطول هفته سبب ایجاد هیچ نوع مزیت سلامتی برای افراد بزرگ سال نخواهد داشت.
 
البته کارشناسان توصیه می‌کنند افراد علاوه بر رعایت و تنظیم رژیم غذایی، روزش کرده از استعمال سیگار جدا پرهیز کنند. 
 

موضوع : دانستنی ها
روشی معجزه آسا برای خوردن برنج بدون آنکه چاق شوید
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   کارشناسان به افرادی که می‌خواهند برنج بخورند اما به دلیل کالری بالای آن دچار چاقی و اضافه وزن نشوند، توصیه می‌کنند آن را با روغن نارگیل و نه روغن گیاهی طبخ کنند و نیز قبل از خوردن بگذارند تا برنج آنها خنک شود.

 
گفتنی است، کارشناسان اعتقاد دارند با استفاده از این  کار میزان کالری برنج تا 60 درصد کاهش می‌یابد.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهند، برنج گرم بر اساس تحقیقات میزان بیشتری قند و کالری در بدن به نسبت برنج سرد ایجاد می‌کند و خنک گذاشتن آن قبل از خوردن می‌تواند مانع از جذب قند بالای موجود در برنج شود. کارشناسان و محققان سریلا‌نکایی این نتایج را با تحقیق بر روی بیش  از 38 نوع برنج بدست آورده‌اند.
 
همچنین گذاشتن برنج در یخچال به مدت 12 ساعت و آنگاه گرم کردن و خوردن آن نیز می‌تواند مانع از جذب میزان بالایی از قند شود.
 
اضافه کردن روغن نارگیل به آب جوش هنگام آب کش برنج بهترین شیوه برای کاستن از کالری بالای برنج است.
 
کارشناسان محقق این طرح اعلام کرده‌اند هدف آنها از این پژوهش یافت روش‌های ابداعی برای رفع معضل چاقی در کشورها بویژه در کشورهایی است که غذای اصلی آنها را برنج تشکیل می‌دهد.
 
کارشناسان در عین حال هشدار می‌دهند افراد حتماً برنج را قبل از مصرف گرم کنند زیرا حتی برنج نیز می‌تواند باعث ایجاد مسمومیت غذایی در افراد شود.
 
نتایج این پژوهش در نشست انجمن شیمی ایالات متحده مشهور به (ACS) ارائه شده است.
موضوع : دانستنی ها
دیابتی‌ها خشکبار و روغن زیتون مصرف کنند
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

خوزستان چه خبر  ؛  دیابت بیماری قابل کنترلی است که بیش از سه میلیون نفر در ایران به آن مبتلا هستند، این بیماری با افزایش قند خون ایجاد می‌شود و علت آن معمولا کاهش میزان ترشح هورمون تنظیم کننده قند خون یا انسولین و یا اختلال در عملکرد انسولین است.


انواع انسولین عبارتند از: دیابت نوع اول در این نوع دیابت بیمار به تزریق انسولین نیاز دارد و بیشتر در کودکان و افراد زیر 30 سال ایجاد می‌شود که به آن دیابت وابسته به انسولین می‌گویند.

دیابت نوع دوم به این شرح است که بیمار معمولا به تزریق انسولین نیازی ندارد اما ممکن است در برخی موارد نیاز به تزریق انسولین پیدا کند. این نوع دیابت معمولا در افراد بالای 40 سال، چاق و کم تحرک بیشتر است و به آن دیابت غیر وابسته به انسولین می‌گویند. در کنترل این بیماری از رژیم غذایی و داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون استفاده می‌شود. نشانه‌های دیابت پر ادراری و تکرر آن، احساس پرنوشی و تشنگی، احساس ضعف و پرخوری و کاهش وزن بدون دلیل هستند.

عوارض دیررس در بیماران دیابتی

عوارض دراز مدت در صورت عدم کنترل بیماری دیابت، می‌تواند منجر به اختلالات قلبی-عروقی، بینایی، نارسایی و از کار افتادگی کلیه‌ها، بروز زخم‌های پوستی به ویژه در پاها وآسیب‌های عصبی و در نهایت موجب صدمات جبران ناپذیری از جمله کوری، قطع پا و سکته قلبی و مغزی شود.

توصیه‌های تغذیه‌ای و بهداشتی برای داشتن زندگی بهتر با دیابت

برای داشتن یک برنامه صحیح دارویی و رژیم درمانی به پزشک و کارشناس تغذیه مراجعه کنید، از مواد غذایی حاوی الیاف گیاهی(فیبر غذایی) مانند نان، غلات سبوس‌دار، سبزی و میوه‌های با شیرینی کمتر استفاده کنید، به جای مصرف مواد قندی ساده مانند قند، عسل، شکر، مربا و... از خشکبار و میوه‌های خشک استفاده کنید، میزان مصرف روغن‌های جامد و چربی را در رژیم غذایی خود محدود کنید و در برنامه غذایی خود تا حد امکان از روغن زیتون استفاده کنید.

همچنین از گوشت‌های بدون چربی و مرغ بدون پوست استفاده کنید، مصرف ماهی نیز دوبار در هفته به بیماران دیابتی توصیه می‌شود، این افراد از روش‌های پخت آب‌پز، بخارپز، تنوری کردن و کباب کردن به جای سرخ کردن استفاده کنید، از شیر و فرآورده‌ای لبنی کم چرب استفاده کنید، برای کنترل وزن در حد مطلوب، انجام ورزش و فعالیت‌های بدنی مناسب و رعایت رژیم غذایی صحیح زیر نظر پزشک و کارشناس تغذیه توصیه می‌شود.

بنابر اعلام انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، انجام فعالیت‌های ورزشی متناسب با شرایط و وضعیت سلامت فرد، نرمش‌های مناسب روزانه، حداقل 15 دقیقه پیاده‌روی بعد از غذا توصیه می‌شود. هرگز با شکم خالی و گرسنه ورزش و یا پیاده‌روی نکنید. برای تاطمینان از سلامت چشم و کلیه‌های خود به طور منظم به پزشک متخصص مراجعه کنید. شتشوی روزانه پاها با آب ولرم و صابون مناسب و خشک کردن با حوله نرم نیز توصیه می‌شود.
موضوع : دانستنی ها
تلفن همراه مفقود شده خود را پیدا کنید + دانلود
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

خوزستان چه خبر   ؛    با توجه به افزایش امکانات تلفن‌های همراه و بالا رفتن قیمت این وسیله نرم افزارهایی برای یافتن آن در صورت مفقودی طراحی شده اند که یکی از بهترین آن ها Find My Phone است.

 
با استفاده از این نرم افزار می‌توانید یک کلمه پیش فرض را برای اسمارت فون اندرویدی خود تعریف کرده و اگر گوشی خود را گم کردید با ارسال این کلمه، نرم افزار Find My Phone موقعیت تلفن همراه را با استفاده از سامانه موقعیت یاب جهانی برای شما ارسال می‌کند.
 
تلفن همراه مفقود شده خود را پیدا کنید + دانلود / در حال کار
 
 
 
 
مخصوص اندروید
موضوع : دانستنی ها
بدون هیچگونه نرم افزاری سرعت و عملکرد گوشی خود را بالا ببرید
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

خوزستان چه خبر   ؛    وقتی یک تلفن هوشمند اندرویدی خریداری می کنید پس از مدتی کم کم کند می شود تا جایی که در بعضی مواقع گوشی شما هنگ می کند. یکی از دلیلی که چنین مشکلاتی روی می دهد این است که شما بر روی گوشی خود نرم افزارهای بسیاری نصب می کنید که گر چه از آن برنامه استفاده نمی کنید اما در پشت پرده این نرم افزارها در حالت اجرا قرار می گیرند. این آموزشی قرار می دهیم که بدون هیچ گونه نرم افزاری می توانید سرعت و عملکرد گوشی خود را بالا ببرید. برای بیشتر کردن سرعت گوشی خود فقط نرم افزارهای که بصورت مخفیانه در حال اجرا هستند را غیرفعال کنید تا فضایی که توسط این نرم افزارها اشغال شده است آزاد شود و به سرعت گوشی شما کمک کند.

ترفندستان دریچه


مرحله 1: به محیط کاربری گوشی خود بروید و settings را لمس کنید.
مرحله 2: در بخش تنظیمات به دنبال گزینه Application manager بگردید و آن را لمس کنید. توجه داشته باشید تنظیمات مربوط به هر گوشی متفاوت است.

ترفندستان دریچه

مرحله 3: پس از لمس به صفحه ی اجرای نرم افزارهای تلفن همراه خود منتقل خواهید شد و در سربرگ بر روی گزینه All یعنی همه را لمس کنید تا تمام برنامه های که در پشت پرده تلفن همراه شما فعال و در حال اجرا هستند نمایان شود. سپس شما لیستی از نرم افزارهای در حال اجرا مشاهده خواهید کرد که با انتخاب آنها و لمس کردن گزینه غیرفعال می توانید آن نرم افزار را غیرفعال کنید و در صورت نیاز می توانید همین مسیر را دنبال کنید و برنامه مورد نظر خود را مجددا فعال کنید.

ترفندستان دریچه

کاربران توجه داشته باشند که در این بخش سعی کنید که فقط نرم افزارهای را غیر فعال کنید که نیازی به آنها ندارید و از غیرفعال کردن نرم افزارهای اجرای اندروید خودداری کنید. با این روش می توانید در سرعت و عملکرد گوشی اندرویدی خود به اندازه چشمگیری اضافه کنید و از هنگ کردن پی در پی جلوگیری کنید. همچنین کاربران می توانند در بخش نظرات پیشنهادات و سوالات خود را در مورد این آموزش با دیگر کاربران در میان بگذارند.
موضوع : دانستنی ها
دانلود کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره)
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوزستان چه خبر   ؛    این كتاب كه قبل و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى بارها به زبان عربى و فارسى تجديد چاپ شده است، حاوى آراى اجتهادى امام خمينى درباره حكومت‏اسلامى،‏جدايى‏ناپذير بودن دين و سياست، و ولايت فقيه در زمان غيبت مى‏باشد كه به صورت سلسله درسهايى از امام خمينى در نجف اشرف در سال 1348 هجرى شمسى تدريس، و سپس چاپ و منتشر گرديده است. اولين چاپ اين كتاب همراه با مقدمه، توضيحات و فهرستهاى راهنما در سال 1372 توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى منتشر شده است.
 

بعد از غیبت امام عصر (عج) اصل ولایت فقیه اجمالا مورد اتفاق همه فقهای شیعه بود که در قرون اخیر بعضی از فقها به ولایت مطلقه فقیه قائل شدند که امام خمینی (ره) از جمله یکی از آنهاست. ایشان معتقد بودند اقامه ی حكومت الهی بعد از پیامبر و امام معصوم بر عهده ی فقهاست . امام با استناد به متون روایی و ادله ی مستحكم عقلانی، ثابت كرد كه ولایت مطلقه فقیه همان ولایت ائمه است .

ایشان موضوع حکومت اسلامی را در سال های قبل از 1341 در جوانی خویش مطرح کرده بودند و همچنین در سال 1343 در سخرانی خود علیه كاپیتالاسیون نیز اشاره ضمنی به این موضوع داشتند.

 

امام خمینی (ره) بعد از تبعید به عراق از فرصت پیش آمده استفاده کرده و مباحث مربوط به موضوع ولایت فقیه را در سال چهارم تبعید شروع کردند. بحث ولایت فقیه در  تاریخ 1 بهمن 1348 تا 20 بهمن 1348 در طی سیزده جلسه در كلاس درس ایشان پیگیری شد.

 

نکته قابل توجه این است كه حضرت امام اجازه نمی دادند كسی مباحث كلاس درسشان را ضبط كنند . با رسیدن به مبحث ولایت فقیه به شاگردانش دستور دادند كه مباحث كلاس را ضبط نمایند . 

 

سایت "حرف تو" پیشنهاد می کند مخالفین و متنقدین این اصل مهم اسلامی، در عوض خواندن نقدهایی که با انتخاب گزینشی و هدف دار به تخریب این اصل تبیین شده می پردازند، حداقل یک بار کتاب ولایت فقیه امام خمینی رحمه الله الیه را مطالعه کرده و با اسلام ناب محمدی قیاس کنند.

امام علی علیه السلام می فرمایند: حق را بشناسید تا اهل حق را بشناسید.

 

 

 

لینک دانلود کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره) - رایانه


لینک دانلود کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره) - موبایل

موضوع : دانستنی ها
با این آموزش از سرقت اطلاعات خود محافظت کنید
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

خوزستان چه خبر   ؛   در گذشته انتقال اطلاعات به صورت سخت افزاری صورت می گرفت که شخص برای جمع آوری اطلاعات مجبور بود از فلاپی ها و یا دیسک های DVD یا CD استفاده کند. با سرعت روز افزون فناوری و با ورود فلش مموری ها دیگر کسی سراغ سخت افزاری نمی رود. از این رو این کار باعث شده است که هکر ها به راحتی با نصب فلش مموری خود اقدام به دزدی اطلاعات کاربر نماید. حتما سریال هوش سیاه را به یاد داری که هکر با نصب فلش مموری خود به سیستم مدیریت بانک توانست کنترل و اطلاعات بانک را کپی برداری کند. دریچه فناوری اطلاعات قصد آن را دارد که آموزشی برای شما قرار دهد که در هنگامی که نیستید اگر فلش مموری های که حامل ویروس جهت کپی کردن اطلاعت هستند نتواند اجرا شود و اطلاعات شما را به سرقت ببرد.

چگونه راه کپی برداری فلش ها را ببندیم؟
مرحله 1: در ویندوز 7 از منوی Start در کادر Search عبارت regedit را تایپ کرده و اینتر را بزنید و در ویندوز 8 یا بالاتر از کلیدهای ترکیبی win+r را بفشارید و در run عبارت regedit را نوشته و اینتر را بفشارید تا وارد محیط رجیستری شوید.

قفل فلش

مرحله2: پس از باز شدن صفحه ویرایش رجیستری باید به دنبال یک مسیر باشید که آدرس مسیر را در پایین مشاهده می کنید.

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentCotrol-Set/Contol

آموزش قفل فلش مموری

مرحله3: پس از به اتمام رسیدن مرحله های ریشه مورد نظر روی کلید Control راست کلیک و از New روی Key کلیک کنید نام کلید جدید را StrogeDevicePolicies  قرار دهید.

آموزش قفل مموری

توجه داشته باشید تمام مراحل را مانند تصویر انجام دهید و از وارد کردن موارد غیر ضروری خودداری کنید.

اموزش قفل مموری

مرحله4: کاربران توجه داشته باشند در این بخش بسته به نوع 32 یا 64 بودن ویندوز انتخاب کنید. سپس روی کلید StrogeDevicePolicies راست کلیک و از منوی New روی DWORD کلیک کنید.

اموزش قفل فلش

مرحله5: نام مقدار جدید ساخته شده را WriteProtect قرار دهید. توجه کنید دستورات را مطابق آموزش داده شده انجام دهید.

قفل فلش مموری
 
مرحله6: این مرحله مرحله آخر می باشد و شما به خوبی توانسته اید تمام موارد آموزش داده را به خوبی انجام دهید و در مرحله آخر روی WriteProtect راست کلیک و Modify را انتخاب کنید. در قسمت Value Data عدد 0 را به 1 تغییر دهید سپس OK کنید.

آموزش قفل مموری

اکنون registry را ببندید و سیستم را ریستارت کنید. از این پس اگر بخواهیم اطلاعاتی را به یک حافظه فلش یا هر نوع حافظه همراه مانند MP3 Player منتقل کنیم با پیغام خطا روبرو خواهیم شد. لازم برای بازگشت به حالت قبلی کافی است عدد 1 را دوباره به 0 تغییر دهید.
موضوع : دانستنی ها
مقاله : هشـدار دهی والاترین ماموریت اطلاعات
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعتتعریف هشداردهی
هشدار با توجه به ماهیت عنوان شده آن عبارت است از « آگاه سازی نسبت به رخدادهایی که منافع فرد، سازمان یا نظام ملی و بین المللی را در سطوح مختلف به مخاطره اندازد.» در خاص کردن این مفهوم به هشدار اطلاعاتی می‏توان گفت: « آگاه سازی نسبت به رخدادهایی که امنیت ملی را در سطوح مختلف به مخاطره کشاند.»
هشــــداردهی
والاتـرین‌مامــوریت‌اطلاعات
هشدار نشانه‌ای است که در حالت عادی ممکن است قابل رویت و رصد نبوده باشد. تغییر و تحولات سریع، گسترده و پیچیده معمولاً تصمیم‏گیران را به غافلگیری می‏کشاند. تشخیص هشدار، سخت و حتی شاید بتوان گفت مشکل‏تر از پیش‏بینی تاثیرات و پیامدهای آن بعد از وقوع است. هشدار اولیه در واقع نشانه‏ قریب‏الوقوع بودن یک بحران است. فرض اساسی بر این پایه استوار است که بحران‏ها قبل از شروع، پی در پی علائمی را به محیط ارسال می‏کنند، این علائم کم سو و معمولاً دیر باور هستند اما نشان دهنده رخدادی غیر معمول در روند موضوعات از پیش تعیین شده خواهند بود. هشداردهی ، به معنای طراحی نظامی منسجم از علائم وقوع شرایط جدید در آینده و ثبت منظم شواهد است. شاید بتوان گفت، محصول نهایی در تجزیه و تحلیل اطلاعاتی، ارائه هشدار یا هشداردهی است که از طریق برآوردها صورت می‏گیرد. مأموریت ذاتی دستگاه های امنیتی اطلاعاتی، هشداردهی و آینده شناسی وقایع قبل از بروز و ظهور آن‌هاست، چرا که در غیر این صورت، این دستگاه ها صرفاً در حد تاریخ نویسی و وقایع نگاری، متوقف و نسبت به وقایع و بحران‏ها (و فرصت ها) ناآگاه می‏شوند.
ماهیت هشدار اطلاعاتی
هر ارگانیسم زنده ای دارای تنظیمات و ابزارهای برای تشخیص وقوع خطر و انجام عکس‏العمل مناسب در مقابل آن است. این واقعیت، حتی در میکرو ارگانیسم‏ها هم قابل مشاهده است. به این وسیله، موجودات به سرعت نسبت به شرایط خطرناک و بحرانی عکس‏العمل نشان داده و از منطقه خطر خارج می‏شوند یا با آن مقابله می‏کنند. برای مثال درجه حرارت بدن یا درد، نوعی مکانیسم هشداردهی (و البته، پاسخ طبیعی بدن) به عناصر مهاجم (میکروب‌ها و ویرو‏س‏ها) است که موجب آگاهی از بروز آسیب در ارگانیسم می‏شود.
در سیستم‏های غیر طبیعی و انسان‏ ساخت نیز این ابزار برای حفاظت از دستگاه ها تعبیه شده تا در صورت تغییر ناگهانی شرایط، مثل دما یا فشار، سیستم واکنش مناسب را نشان دهد و سازما‏ن‏های اطلاعاتی، یکی از مصادیق این ابزارهای هشداردهنده به شمار می‏آیند.
 
ویژگی‏های هشدار اطلاعاتی

 
     تمایزات تشخیص : در واقع، هر نظامی از هشدارها باید گویای شکل گیری تهدید خاص باشد نه اینکه هر هشدار، استعداد نمایش تهدیدات و بحران های متفاوت را داشته باشد. البته، منظور، مجموعه هشدارهای مربوط به یک تهدید است و نه صرف یک هشدار، چرا که در طراحی نظام هشداردهی در برابر بروز یک تهدید، بایستی مجموعه ای از شاخص‏ها و نشانه‏ها را به عنوان هشدارهای هر رخداد یا واقعه تهدیدآمیز در نظر گرفت.

 
   در هشدارهای اطلاعاتی با علائم و نشانه‏هایی روبه‌رو هستیم که نشان دهنده به خطر افتادن منافع ملی و ارزش های اساسی هستند. در عین حال، هشدارها بایستی نشان دهنده تحقق این شرایط باشند نه آنکه شاخص های تهدید باشند. به عبارتی، بین شاخص های تهدید ( که ممکن است محقق شوند یا محقق شده‏اند) و هشدار، تفاوت وجود دارد. هشدار صرفاً نشانه و علامت است نه خود تهدید. برای مثال، مانور مشترک کشور همسایه با قدرت خارجی رقیب یا کشف مقادیر زیادی سلاح در نقطه مرزی، نشان دهنده فشار و تهدید سیاسی نظامی رقیب یا عملیات تروریستی است، اما نه خود عملیات نظامی یا تروریستی. به سخن دیگر، هشدارها در حکم نشانه و نماد و زمینه تحقق تهدید هستند نه خود تهدید.

 
   هشدار نوعی انتزاع، تئوری، قیاس یا به عبارتی، عقیده است که البته، محصول استدلال منطقی بوده و فرضیه‏ای قابل اعتبارسنجی است. بنابراین، هشدار عبارت از محصول یا واقعیت عینی نیست. همچنین، هشدار هر چیزی نیست که توسط تحلیلگران و سازمان اطلاعاتی تولید می‏شود. همچنین، هشدار نبایستی به عنوان اطلاعات جاری در نظر گرفته شود، چرا که در پی ارائه ذهنیت‌هایی در خصوص بحران‏های پیش‏رو است، اما اطلاعات جاری صرفاً درباره بحران ها نیستند. از سوی دیگر، هشدار محصول تلاش عمده تحقیقاتی و فرآیند گسترده جمع آوری اطلاعات، نوعی برآورد احتمالی ، قضاوت و داوری برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران و کمک به آمادگی‏های مسوولیت اجرایی است. به عبارت دیگر، هشدار باید در خدمت نظام تصمیم گیری قرار گیرد.

 
   ویژگی اصلی درباره هشدار آن است که این فرایند باید به طور مشخص، احتمال بروز خطر ، مخاطره ، تهدید و در نهایت، هر آنچه عنوان بحران بر آن می‏نهیم را روشن سازد. به زبان روان‌تر، هشدار، تعیین احتمال بروز حادثه معین با توجه به بزرگی پیامدهای خاص آن حادثه است که منجر به شکل‏گیری تصور عمومی درباره خطرات و آسیب‏های پیش رو می‏شود و نوعی تصورات مخاطره ها را ایجاد می‏کند، با این امید که موجب تولید و تشدید حساسیت ها نزد تصمیم گیرندگان شود و پاسخ های مخاطره‌ها را دریافت کند.

 
   غیر خطی بودن: غیر خطی بودن از خصوصیات تحولات پیچیده جهان است و هشداردهی در این عصر با رویکرد تجزیه و تحلیل ساده امکان پذیر نبوده و بیشتر رویکرد رخداد را به ذهن متصور می‏سازد تا روند.
 
ابعاد هشدار اطلاعاتی
در مجموع، می‏توان گفت هشدار سه بعد دارد و هر اشاره‏ای به خطرات و تهدیدات، متضمن تأکید بر این ابعاد است:

 
   احتمالات: هشدارها بیان و تصریح احتمالی حادثه نامطلوب خاص در یک دوره زمانی معین است.
مطابق ادبیات احتمال در آمار، هشدار، احتمال کمّی وقوع حادثه منفی خاص (و البته فرصت های مثبت) است که بایستی مقادیر زیر را بیان کند:
1) انواع احتمالات : شکل و فرم هر کدام از حالت های اتفاق پیش رو (به عبارتی، هیچ‏گاه هشدار منحصر به فرد ارائه نمی شود.)
2) شدت، قوت، فراگیری و دامنه و گستره اتفاق.

 
   تأثیرات: اینکه هر کدام از حالات (اتفاقات محتمل)، چه پیامدهایی به جا خواهد گذاشت و تأثیرات آن کدام است، اهمیت فراوانی در هشداردهی دارد. در واقع، آنچه هشدار را معنی می‏کند و تصورات تصمیم گیرندگان و دریافت کنندگان محصولات هشداردهی را تحریک می‏نماید، درجه بزرگی پیامد‏های خاص اتفاق یا روند (یا اتفاق‏های) پیش روست. بیان دامنه تأثیرات هشدارهاست که تصورات مخاطره‌ها را ایجاد می‏کند. در غیر این صورت، هشداردهی بی تأثیر خواهد بود. به این دلیل است که مفهوم یا رهیافت بزرگ‏نمایی مخاطره‌ها مطرح شده است. بزرگ نمایی هشدارها، به عنوان آسیب نظام هشداردهی، هنگامی است که
تحلیل گران و هشداردهندگان در پیامدهای تحقق هشدار مبالغه می‏کنند و بنابراین،
« پاسخ‏های بیش از حد »را در نظام تصمیم‏گیری ایجاد می‏کنند. در عین حال، صرف نظر از مبالغه‏های احتمالی، هر هشداری باید به طور شفاهی، پیامدها، عواقب، نتایج و کارکردهای مستقیم و غیر مستقیم و آشکار و پنهان عملی شدن هر اتفاق را روشن سازد.

 
   اولویت‏دهی :  در نظام هشداردهی، بایستی اتفاق یا خطرات به طور منطقی رتبه‏بندی شوند، یعنی مشخص شود احتمال وقوع کدام سناریو یا حالت از هشدار بیشتر است. این امر از آن رو اهمیت دارد که هشدارهای مربوط به هر موضوع امنیت ملی (برای مثال، تدابیر عملیاتی گروه تروریستی ) تک حالتی نبوده و آن گروه، احتمالاً چند راهکار پیش روی خود دارد. آنچه در این میان مهم است و به طور ویژه‏ای برای مدیران تصمیم ساز، کاربرد فراوان دارد، اولویت احتمالات است و اینکه کدام سناریو محتمل الوقوع‏تر است و به چه میزان؟ تعیین این اولویت، موجب می‏شود تصورات مخاطره‏ای مدیران دقیق تر و حرفه‌ای‏تر شکل پذیرد، ضمن آنکه پیش آگاهی نسبی آنها نسبت به سایر احتمالات نیز به وجود آمده است.
این پیش آگاهی نسبی نسبت به سایر احتمالات و هشدارها موجب می‎شود در صورتی که از قضا سایر هشدارهای کم اهمیت تر محقق شوند، مدیریت اجرایی، کمتر دچار شرایط غافلگیری ذهنی شود و در عین حال، پیش‏بینی‏ها و تدابیر عملیاتی لازم را برای حالات کم اهمیت تر در نظر بگیرد. بنابراین، منظور از رتبه‏بندی آن است که هشدارهای ارائه شده درباره هر خطر امنیتی مشخص، از نظر احتمال وقوع و نیز دامنه تأثیرات، رتبه‏بندی شوند.
 
اصول مترتب بر هشداردهی
اصل سرعت: این اصل در تصمیمات امنیتی و حیاتی کشور جایگاه ویژه‏ای داشته و هشداردهی در صورتی موفق می‌گردد که از عنصر غافلگیری جلوگیری نماید که این اصل را مد نظر قرار دهد.
اصل دقت: هشداردهی با ضریب خطا همراه می‏باشد اما باید توجه داشت در تصمیم‏گیری‏های حیثیتی این اصل به شدت بایستی دنبال گردیده، برجسته و شفاف گردد.
اصل میزان روایی: اعتبار و صحت هشداردهی بر پایبندی مشتری و پشتوانه حمایتی و سیاستی آن تاکید داشته و مسیر فعالیت اطلاعاتی را در نظام هموار می‏سازد.
 
سامانه هشداردهی با تمرکز بر علائم ضعیف
تشخیص خطر امری نسبی است و به رغم ضرورت طراحی نظام جامع از شاخص‏های عینی و قابل سنجش که مورد وفاق جامعه تحلیل‏گران در مجامع تصمیم‏گیری باشد، در نهایت، فرایند تعیین خطرات، امر فرهنگی – اجتماعی و زمینه‏مند است. به عبارتی، اینکه چه چیزهایی مرکز نگرانی می‏شوند، تابع شرایط متعدد فرهنگی سازمانی و
تجربه های قبلی است.
تشخیص مخاطرات و ارائه هشدارها، یک سازه اجتماعی است که به وسیله جریانات، اطلاعات، ساختارهای نهادی، رفتارهای اجتماعی و گروهی و پاسخ‏های قبلی فرد هشداردهنده ساخته می‏شود. این نکات نشان‏دهنده اهمیت آن است که چه کسی و تحت چه شرایطی، مخاطره را تشخیص می‏دهد؟ خلاصه آنکه، هشدارها و هشداردهی، یک امر فرهنگی اجتماعی است و بنابراین نوعی نسبیت بر آن حاکم است. در طراحی نظام هشداردهی باید بتوان بر این محدودیت یا مضیقه‏ها فائق آمد، چرا که نظام تصمیم‏گیری و مدیران اجرایی را نمی‏توان در شرایط کاملاً نسبی و متزلزل قرار داد. سامانه مورد نظر بایستی مترتب بر علائم ضعیف بوده و با توجه به ادبیات نوین آینده پژوهشی به نظر می‌رسد این سامانه باید در برگیرنده رصد و پایش مبتنی بر مدل دیدبانی آینده پژوهی باشد.

 
  تمرکز بر مطالعات آینده‏شناسی: در حوزه و موضوعات مختلف امنیت ملی، رویکرد و نگاه تمامی دست اندرکاران مسائل امنیتی باید رو به آینده باشد و نهادها و تحلیلگران باید خود را از چنبره وضع موجود (که روزمرگی را به دنبال خواهد داشت) برهانند. به این منظور و با ارتقای آموز‏ش‏های تخصصی آینده‏نگری و به کارگیری روش‏ها و تکنیک‏های متعدد کمی، کیفی و ترکیبی در حوزه مطالعات آینده، درباره وضعیت‌های « محتمل » و « ممکن » می‏توان به تشخیص انواع حالات پیش رو، همت گماشت. تأکید بر این امر به معنای نادیده‏ انگاشتن فضای احتمالی نیست. همچنین، توجه به اصل کلی و عمومی حاکم بر تمام تکنیک‌های آینده‏نگری که همانا رصد و تشخیص عوامل، متغیرها و فرآیند های مؤثر بر پدیده تحت بررسی است، نباید نادیده گرفته شود، چرا که وضعیت پدیده در آینده، کاملاً و همواره تحت تأثیر متغیرهای علّی (و مکانیسم علّی ناشی از آن علل) است. همین‌طور باید به متغیر‏های به ظاهر کم تأثیر، روندهای نوظهور و متغیرهایی که ممکن است ناگهانی بروز و ظهور یابند، توجه داشت. خروجی‌های فرآیندهای آینده شناسی، معمولاً تصورات و برداشت هایی از انواع آینده‌های محتمل‏تر یا محتمل الوقوع‏تر ارائه می‏کند که در اولویت‏های تحلیلی قرار می‏گیرد.

 
   تعیین نظام علائم و نشانه ها: پس از اینکه روشن شد کدام وضعیت (یا وضعیت‏ها) محتمل‏الوقوع‏تر هستند، می‏بایست علائم و نشانه‏های خاص هر وضعیت که تحقق آن وضعیت را نشان می‏دهند، مشخص شود. در ابتدا علائم ضعیف شناسایی می‏شوند: « علائم مربوط به پدیده‏ای که به طور نسبی کمتر معلوم بوده و ضعیف احساس شده یا اینکه به طور ناچیز توزیع شده باشد.» و در مرحله بعد تبدیل علائم هشداری ضعیف به علائم قوی در دستور کار قرار می‏گیرد. این مراحل در بر گیرنده موارد زیر خواهند بود:
الف: ظهور علائم هشدار ضعیف
ب: شناسایی منبع اصلی تهدید(علائم ضعیف)
ج: شکل تهدیدات عینی و محسوس گردد.
د: واکنش‏ها و پیامدهای ناشی از تهدیدات رصد و درک شود.
ه: پیامدهای واکنش‏ها قابل پیش‏بینی شوند.

 
   رصد و پایش مستمر شاخص ها: پس از انجام مرحله دوم، تحلیلگران و نهادهای هشداردهی باید وضعیت تحقق عینی و خارجی و بروز و ظهور هر علامت را پیگیری و شناسایی کنند. در این خصوص موضوع مورد نظر در قالب زمینه‌هایی مثل قاچاق یا تروریسم و... از ابعاد مختلف مورد پایش و پویش قرار می‏گیرد. باید توجه داشت که رصد و پایش‌‌در برگیرنده شناسایی و تحلیل بوده و در پاسخ این سوال که چه موضوعاتی باید دیدبانی شوند؟ مطرح می‏گردد: هر موضوع و عامل و به طور کلی هر چیزی که روی کار ما اثر داشته باشد. باید توجه داشته باشیم که دید‌بانی پروژه نیست و یک فرآیند مستمر و پیوسته است که از رویکرد مواد خام به معلومات و سپس به تحلیل می‏رسد.

 
   تهیه گزارش‌های هشداردهی:محصول نهایی فرآیند هشداردهی، تعیین وضعیت موضوع تحت بررسی و میزان دوری و نزدیکی آن با سناریوی محتمل یا پیش‏بینی شده است. در این جا، شکاف و فاصله میان وضع فعلی پدیده با وضعیت پیش بینی شده، حائز اهمیت است. همچنین، اعوجاجات و انحراف پدیده از پیش‏بینی‏های انجام شده و شکل‏گیری وضعیت‏های جدید (پیش‏بینی نشده) نیز در همین جا رخ می‏دهند که نیازمند انعطاف پذیری تحلیلی بالای تحلیلگران و کارشناسان است. در این صورت، نظام تصمیم‏گیری در سطح ملی ، محلی و موضوعی، نسبت به رویدادهای احتمالی پیش‏آگاهی پیدا خواهد کرد و از آن‌ها پیش می‏افتد. در این صورت است که احتمال غافلگیری در بعد ذهنی و روانی و نیز در بعد اجرایی عملی و سازماندهی کاهش می‏یابد.

موضوع : دانستنی ها
تصاویر دیده‌نشده از سردار مدافع حرم ابامریم (حمید تقوی)
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت
۱۲

 

 

خوزستان چه خبر  ؛  سردار حمید تقوی معروف به ابا مریم متولد اهواز بود با شروع انقلاب در مبارزات علیه رژیم پهلوی حضور فعالانه‌ای داشت. او از همان روزهای ابتدایی شروع تجاوزگری بعثی ها به ایران در جبهه دفاع مقدس شرکت جست و نبردهای زیادی مشارکت کرد. در عملیات خیبر پدر حاج حمید و والفجر ۸ برادر او به شهادت رسیدند. پس از حمله تروریست های وهابی داعش به عراق او به عنوان مستشار وارد عراق شد و به نیروهای عراقی آموزش می‌داد تا اینکه در هفتم دی ماه به آرزوی همیشگی خویش یعنی شهادت رسید.

 

 ۲     ۷    ۱۱

موضوع : عکسها
تقویم سال 1394
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

 

http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Tyear/Data/Full-1394.pdf

 

موضوع : دانستنی ها
دانستنی ها: ورزش درمانی و رفع کمر درد
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت
ورزش درمانی و رفع کمر درد


تمریناتی که در زیر ارائه می شود؛ باعث
کشش و تقویت عضلات شکم و ستون فقرات می شود.می توانند از مشکلات کمر
جلوگیری کنند و در رفع کمر درد مؤثر هستند. چرا که عضلات پشت و شکم قوی به
حفظ وضعیت خوب قامت و موقعیت درست ستون فقرات کمک می کنند.

اگر عضلات
شما سفت می باشد.قبل از انجام تمرینات دوش یا حمام گرم بگیرید. بر روی یک
فرش یا حصیر  تمرین کنید. لباس های شل و راحت به تن کنید و  کفش نپوشید.از
انجام تمریناتی که باعث ایجاد درد می شوند خودداری کنید.

این تمرینات
تنها یک پیشنهاد است. آن ها را قبل از انجام با پزشک خود بررسی کنید. از
فیزیوتراپیست یا پزشک خود بخواهید تا در توسعه یک برنامه تمرینی به شما کمک
کند.از پزشک خود بپرسید چند بار در هفته نیاز به انجام تمرینات دارید.

توجه:
اگر دچار عارضه فتق دیسک یا هر مشکل دیگری هستید قبل از انجام تمرینات با
پزشک خود آن را بررسی کنید.تمرین
اول:


پاشنه یک پا را بر روی یک میز با حدود ارتفاع ۱۵ اینچ
بگذارید. پای خود را راست کنید. به جلوخم شوید،ازمفصل لگن خم شوید تا زمانی
که یک کشش ملایم پشت ران احساس کنید.مطمئن شوید که شانه هایتان دچار چرخش
نشود و همچنین از کمرخم نشوید. می خواهید پای خود را کشش دهید نه کمرخود
را. این کار را ۳ بار بر روی هر پا انجام دهید. مدت زمان اجرا ۱۵ تا ۳۰
ثانیه می باشد.


تمرین
دوم:
بر  روی دست ها و زانوهایتان بروید.اجازه دهید شکم تان خم
شود. اجازه دهید کمرتان به سمت پایین خمیده شود.این موقعیت را برای ۵ ثانیه
نگهدارید.سپس کمرخود را قوس دهید.برای ۵ ثانیه نگهدارید. این حرکت را ۲ ست
۱۵ تکراری  انجام دهید.


تمرین
سوم:
بر روی زانو و دست تان قرار بگیرید. عضلات شکم خود را
منقبض کنید تا ستون فقرات سفت گردد. در حال حفظ این حالت یک دست و پای
مخالف را دور از بدن بلند کنید. این حالت رابه مدت ۵ ثانیه نگهدارید. باز و
پاهایتان را به آرامی پایین بیاورید و حرکت را درطرف مقابل انجام دهید.این
حرکت را ۱۰ بار برای هرطرف انجام دهید.


تمرین
چهارم :
به پشت بر روی کف اتاق با زانوهای خم دراز بکشید در
حالی که کف پاها  برروی زمین  باشد. شکم خود را به داخل بکشید و کمر خود را
بر روی کف فشاردهید،پشت شما وسیع تر می شود. این حالت را ۱۵ ثانیه
نگهدارید سپس آرام بگیرید. این حرکت را برای ۵ تا ۱۰ بار انجام دهید.


تمرین
پنجم:
با زانوهای خم و پاهای قرارداده شده روی کف اتاق به روی
پشت دراز بکشید. شکم خود را منقبض کنید و عضلات شکم را منقبض کنید. با دست
های کشیده به بیرون درمقابل خود،بالاتنه خود رابه سمت جلوخم کنید تاشانه
هایتان از کف اتاق جدا شود. این حالت را ۳ ثانیه نگه دارید. نفس خود را
متوقف نکنید. این به شما کمک می کند هنگام بالا آوردن شانه هایتان به بیرون
نفس بکشید. به پشت بر روی کف آرام بگیرید. این حرکت را ۱۰ بار انجام دهید.
۲ ست با ۱۵ تکرار انجام دهید. برای به چالش کشیدن خود دست هایتان در پشت
سر محکم بگیرید و آرنج ها را به طرفین بدن بیرون نگه دارید.


تمرین
ششم :
با زانوهای خمیده به پشت دراز بکشید.مچ یک پار را بر روی
زانوی پای دیگر قرار دهید. کشاله ران پای پایین تر را بگیرید و به سمت سینه
خود بکشید. کششی در طول کپل و احتمالا” بیرون لگن خاصره احساس خواهید کرد.
کشش را ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. حرکت را ۳ بار بر روی هر پا انجام دهید.


تمرین
هفتم:
دمر روی زمین دراز بکشید برای ۵ دقیقه. اگر این حرکت
بسیار آسیب زننده می باشد یک بالش زیر شکم قرار دهید. این حرکت درد ران و
پشت را کاهش میدهد.زمانی که بدون بالش به مدت ۵ دقیقه دراز بکشید، می
توانید حرکت ب این تمرین را ادامه دهید.
بعد از دراز کشیدن بر روی شکم
به مدت ۵ دقیقه، برای ۵ دقیقه دیگر بر روی آرنج ها به سمت بالا تکیه دهید.
اگر بتوانید این حرکت را بدون درد بیشتر در ناحیه ران و کپل انجام دهید می
توانید قسمت سوم این تمرین را انجام دهید.


با دست های زیر شانه بر روی شکم دراز
بکشید. سپس دست های خود را به پایین فشار داده و آرنج های را باز کنید در
حالی که کپل بر روی کف قرار دارد. برای ۱ ثانیه نگه دارید و خود را به سمت
کف پایین بیاورید. ۳ الی ۵ ست ۱۰ تکرار انجام دهید. ما بین هر ست ۱ دقیقه
استراحت کنید.هیچ گونه دردی در ناحیه پاها نخواهید داشت وقتی این حرکت را
انجام دهید اما کمی احساس درد در ناحیه کمر طبیعی خواهد بود.این حرکت را در
چند بار در روز انجام دهید.تمرین
هشتم:

با پاها، کپل و شانه های مستقیم و راست بر روی یک طرف
دراز بکشید. بر روی بازوی خود تکیه دهید طوری که آرنج دقیقاً زیر کتف قرار
می گیرد. کپل خود را از زمین جدا کنید و بر روی بازو و قسمت خارجی مچ پا
تعادل یابید. سعی کنید این حالت را ۱۵ ثانیه نگه دارید سپس به آرامی کپل
خود را پایین بیاورید. حرکت را برای هر طرف تغییر و تکرار کنید. این حرکت
را برای نگه داشتن تا یک دقیقه یا بیشتر تمرین کنید. این تمرین می تواند با
زانو و کپل خم شده به طرف سینه آسان تر انجام شود.

 

منبع: سایت علم ورزش

موضوع : دانستنی ها
دانلود کنید: بنگاه آنلاین مسکن را به تلفن همراه خود بیاورید
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت
خوزستان چه خبر  ؛   در کشور عزیزمان ایران، نقصان یک پرتال تخصصی که بتواند اطلاع رسانی و خدمات در زمینه املاک و مستغلات را ارائه کند کاملا مشهود به نظر می‌رسد. به همین منظور ایران فایل با بررسی و آنالیز این مهم و با استفاده از تکنولوژی‌های روز فناوری اطلاعات قویترین موتور جستجوی املاک و مستغلات را راه اندازی کرده است. جالب‌تر از همه اینکه خرید، فروش رهن و اجاره و یا معاوضه فقط به پایتخت کشورمان ختم نمی‌شود و ایران فایل با راه‌اندازی آزمایشی بخش سایر استان‌ها این خدمات را به کلیه مردم کشورمان ارائه می‌کند تا از امکانات و قابلیت‌های این سامانه بهره‌مند شوند. نکته جالب برنامه هوشمند بودن آن است یعنی در واقع با این اپلیکیشن می‌توانید جستجو را فقط به محدود خاصی یا به قیمت‌های خاصی محدود کنید و عکس‌هایی از ملک مدنظر خود را ببینید.
 
 
دانلود کنید: بنگاه آنلاین مسکن را به تلفن همراه خود بیاوریددانلود کنید: بنگاه آنلاین مسکن را به تلفن همراه خود بیاوریددانلود کنید: بنگاه آنلاین مسکن را به تلفن همراه خود بیاوریددانلود کنید: بنگاه آنلاین مسکن را به تلفن همراه خود بیاورید

رسالت ایران فایل به عنوان یک پرتال تخصصی، تغییر ساختار سنتی خدمات املاک به یک روش مدرن و کاملا علمی است و بر پایه این دیدگاه، بیانیه ماموریت آن به شرح ذیل می‌باشد:
- ایجاد محیطی ساده و صمیمی برای تمامی کسانی که به نوعی دنبال خرید و فروش مسکن، رهن و اجاره املاک و مستغلات هستند به طوری که خودشان بتوانند به سهولت و سرعتی بالا با جستجو به نتیجه دلخواه دست یابند
- ارائه آخرین فایل‌های به‌روز مسکن به مخاطبین مربوطه
- ایجاد شبکه‌ای هوشمند برای کاربران در جهت ارائه املاک و مستغلات خود جهت فروش و یا رهن و اجاره
- اطلاع رسانی تخصصی از اخبار روز مسکن و شهرسازی
- اطلاع رسانی به کاربران در مورد قیمت‌های روز مسکن و روند حرکت آن در طول زمان به همراه ابزار مقایسه در حالت‌های مختلف
- ارائه مقالات علمی و تخصصی در امور مسکن و شهرسازی
 
 
 

 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
موضوع : دانستنی ها
اگر زیاد می‌خوابید بخوابید!
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت
 

امیرمومنان (س) می فرماید:
اهل دنیا کسی است که خوابش بسیار باشد.
(ارشاد القلوب، ص201)

همچنین می فرماید:
پرخوری و پرخوابی جان را فاسد می کنند و زیانبارند.
(غررالحکم، ص360)

امام صادق (س) می فرماید:
پرخوابی دین و دنیا را از بین می برد.
(الکافی، ج5، ص84)
موضوع : دانستنی ها
داستان کره فروش
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

 ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮐﺮﻩ ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ .

ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ .

ﻣﺮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻟﻰ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﯾﺪ .

ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺮﺩ ﺑﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺷﮏﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﻨﺪ .

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮﮐﺮﻩ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ .

ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ :

ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﻧﻤﻰ ﺧﺮﻡ، ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻰ، 

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : 

ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ 

ﻭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﯾﻢ .

ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ : ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

موضوع : دانستنی ها
تکنیک رسانه های غرب برای از بین بردن آثار نامه رهبر انقلاب
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

letter4u-western-censorship2

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   روزنامه ها و رسانه های ماهواره ای و مجازی در غرب طی چند روز گذشته تمامی تلاش خود را برای بی اثر یا کم اثر کردن پیام مقام معظم رهبری بکار گرفته اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

 

۱ – استفاده از تکنیک بایکوت:
این رسانه‌ها تلاش کردند تا با پر رنگ کردن موضوعاتی نظیر: بحران قیمت نفت ، بحث تحریمهای جدید علیه ایران ، اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در سوریه و فضا سازی علیه حزب الله لبنان و… نامه ی امام خامنه ای را در فضای رسانه‌ها کاملا بایکوت کنند.

۲ – تکنیک گزینش و تقطیع:
در این روش ، بخشهایی از خبر که مخالف با اهداف و رویکردهای آنان نباشد به صورت گزینشی انتخاب و منعکس می گردد
مثلا پایگاه بلومبرگ نوشته : آیت‌الله علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران از جوانان در کشورهای غربی خواست اجازه ندهند حمله به دفتر نشریه ی فکاهی شارلی ابدو و کشته شدن شماری از کارکنانش ، دیدگاه آنان را در باره اسلام تحت تاثیر قرار دهد.

۳ – تکنیک حذف :
در این روش کلیه قسمت های مهم و عمده و اساسی پیام حذف شده است ، مثلا قسمتی که رهبر معظم ، علت خطاب قرار ندادن سیاستمداران و دولتمردان غرب را در پیام خود مطرح کرده بودند حذف شده است.

۴ – تکنیک تحریف:
اصحاب رسانه ای غرب با توسل به این روش تلاش کردند به مخاطبان خود القاء کنند که رهبر ایران در گذشته به کرات بیان داشته اند که دشمنی ایران با دولت آمریکاست و نه مردم آمریکا.

۵ – تکنیک اهمیت زدایی :
رویکرد اصلی رسانه های غربی این روش بود که تلاش کردند تا هم از اهمیت پیام ، و هم از اهمیت خود مقام معظم رهبری بعنوان صاحب پیام کم کنند.

برخی از مطالب بکار گرفته شده در این روش:
شبکه ی بلومبرگ: آیت‌الله خامنه‌ای اغلب نسبت به غربی ها خوش بینی نشان نمی دهد ، وی پارسال در آستانه ی مذاکرات هسته ای بر این باور بود که آمریکا پلید است.
نیویورک تایمز :
تا کنون ۱۲ پیام با عنوان “نامه برای شما ” از حساب کاربری رسمی آیت‌الله خامنه‌ای فرستاده شده و این دست پیام ها کاملا عادی است.
بی بی سی ( احمد سلامتیان  : من بعید میدانم که گفتار یک جانبه ی تمامیت طلبانه ی شخصی که خود را برتر از دیگران می داند ، از یک گوشه ی دنیا ، اثری داشته باشد.
پایگاه اینترنتی وتران تودی در مطلبی به قلم کوین برت : برخی از خوانندگان پیام آیت الله خامنه‌ای ممکن است از این موضوع تعجب کنند که رهبر ایران خواستار آزادی اندیشه و عقیده شده است ، زیرا در غرب مذهب و آزادی اندیشه همواره با یکدیگر در تناقض قرار دارند و این دیدگاه غالب در مدارس و دانشگاه ها محسوب می شود.
بی بی سی فارسی:
واقعیت این است که برای دادن پیام به جوانان اروپا و آمریکا باید شناخت دقیق از ترکیب کلی این جوانان داشت …من فکر نمی کنم این پیام با توجه به عدم شناخت رهبری ایران از جوانان غربی تاثیری داشته باشد.
و….
اما جالب اینجاست که علیرغم بکار بردن همه‌ی تکنیکها برای بی اثر یا کم اثر کردن پیام مقام معظم رهبری رسانه های غربی بالاخره مجبور به اعتراف نسبت به تاثیر بالای این پیام در غرب شدند
بعنوان مثال:
شبکه ی سی ان ان:
نامه ی رهبر ایران بعد از انتشار در شامگاه چهارشنبه، بلافاصله به سرعت در پایگاههای اینترنتی و شبکه های اجتماعی مورد توجه و باز نشر قرار گرفت و لایکهای زیادی را از سوی مخاطبان دریافت کرد.
هفته نامه ی معروف ویک آمریکایی:
رهبر ایران زمان را به خوبی تشخیص داده است ، وی درست تشخیص داده است که ارسال این نامه بعد از حملات پاریس کاملا ضروری بوده است.

اینها تنها گوشه های بسیار کوچکی از بازتاب و انعکاس این پیام بوده که ما را به یاد آیه ی سوره ی انفال می اندازد که :
و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی

موضوع : دانستنی ها
آب و برق مجانی من کو؟؟؟
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

آب و برق مجانی من کو؟؟؟

 

 

خوزستان چه خبر   ؛   پس کی این جمهوری اسلامی می خواد به وعده خودش عمل کنه؟ پس کی می خوان آب و برق رو مجانی کنن؟ مگه ندیدن مردم چقدر برای آب و برق مجانی خون دادن و زجر کشیدن؟ مگه ندیدن مردم برای آب و برق مجانی چطور به استقبال امام اومدن تا امام آب و برق رو برای مردم مجانی کنن؟ اصلاً مردم برای آب و برق مجانی انقلاب کردن و گرنه داشتن زندگیشون رو می کردن.

بله متن بالا رو درست خوندین و اشتباهی در کار نبوده. این متن درست حرف افرادی هست که می خوان به نحویانقلاب مردم رو ربط بدن به مادی بودن اون نه به معنوی بودن انقلاب. در واقع جوری دارن وانمود می کنند که انگار کسی نداند، فکر میکنند مردم برای آب و برق مجانی این همه خون دادن و این همه زجر رو تحمل کردن. اما حقیقت آب و برق مجانی اصلاً چه بوده؟

اگر کل کلیپ ها و سخنرانی ها و متن روزنامه های 12 بهمن سال 57 را هزاران بار بخوانید اصلاً به چنین جمله ای از امام خمینی (ره) برخورد نخواهید کرد که امام فرموده باشند آب و برق مجانی می شود. خیلی ها مدام می گویند چرا صدا و سیما فیلم کامل این سخنرانی امام در بهشت زهرا (س) رو پخش نمی کند. خب اگر واقعاً همچین موضوعی بوده آیا به نظر شما صدا و سیمای وقت که تحت کنترل رژیم شاه بود می توانست به نفع امام این تیکه از سخنرانی را حذف کند؟ و هیچ اثری از آن باقی نماند؟

 

ولی وقتی به بررسی این موضوع در سال 57 می پردازیم متوجه می شویم که اصل وعده آب و برق مجانی را سخنگوی دولت موقت آقای عباس امیر انتظام  مطرح کرده است، آن هم برای اقشار کم درآمد و گواه این مدعاروزنامه 8 اسفند ماه 57 کیهان می باشد. لابد می خواهید بگویید در آن زمان هم شریعتمداری مسئول کیهان بوده!!!

اما صدایی از امام خمینی (ره) موجود است که ایشان می فرمایند : سرتاسر ایران براى ضـعـفـا مـسـکن می سازیم، همین دارایى شاه سابق و خواهر و برادرش براى یک مملکت، براى آباد کردن یک مملکت کافى است. ما عمل مى کنیم، حرف نمى زنیم. تمام کمیته هایى که در تـمـام اطـراف ایـران هـسـت مـوظـفـند که آنچه به دست آمد از مخازن ایران، هر چه که اینها بـردنـد و مـخـفى کردند و اتباع آنها بردند و مخفى کردند، آنها را که به دست آمده است،بـه بـانـکـى کـه شـمـاره اش را بـعـد تـعـیـیـن مـى کـنـم تـحویل بدهند که براى کارگرها، براى مستضعفین، براىبینوایان، هم خانه بسازند، هـم زنـدگـى آنـها را مرفه کنند. ما علاوه بر اینکه زندگى مادى شما را مى خواهیم مرفه بـشـود، زندگى معنوى شما را هم مى خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید، مـعـنویات ما را بردند اینها.دلخوش نباشید که مسکن فقط بسازیم، آب و برق را مجانی می‎کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‎دهیم.

 

آب و برق مجانی من کو؟؟؟

 

این صدای امام خمینی (ره) در تاریخ 8 اسفند در مدرسه فیضیه بیان شده است، نه 12 بهمن در بهشت زهرا(س) و در خصوص کمک به مستضعفین و طبقه مستمند امام به وعده خودشان عمل کردند و حساب 100 امام یا کمیته امداد امام یا جهاد سازندگی و … از این دست اقداماتی بود که نشان می دهد امام خمینی (ره) به وعده خود عمل کردند و هیچ کس نمی تواند آنرا کتمان کند.

اما در خصوص وعده مجانی آب و برق بیاییم یکبار دیگر صحبت های امام را بادقت بخوانیم : دلخوش نباشید که مسکن فقط بسازیم (ویلگول) آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند (ویلگول)  اتوبوس را مجانی می‎کنیم برای طبقه مستمند (ویلگول)  دلخوش به این مقدار نباشید (مکث کوتاه) معنویات شما را (ویلگول) روحیات شما راعظمت میدهیم.

درواقع امام خمینی (ره) به نوعی در واکنش به صحبت های سخنگوی دولت موقت تأکید کرده اند که به مادیاتدلخوش نباشید بلکه به معنویاتی که از دست داده ایم توجه داشته باشید و از یاد نبرید برای چه انقلاب کرده ایدگواه این تفسیر از صحبت های امام، برکنار کردن رئیس بنیاد مسکن زمانی که گفته بود ما به همه محرومین زمین میدهیم، است. امام گفت چرا وعدهای میدهید که نمی‎توانید عمل کنید، چرا برای یک عده طمع ایجاد می‎کنید؟

موضوع : دانستنی ها
عامل واقعی ریزگردها چیست؟ + ادامه مطلب
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت
عامل واقعی ریزگردها چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خوزستان چه خبر  ؛  بحث بر سر منشا توليد ريزگردها بر فراز ايران همچنان ادامه دارد. در حالي كه عده‌اي معتقدند تلاش‌هاي دولت ايران براي بيابان‌زدايي در عراق بي‌نتيجه است - چرا كه منشا ريزگردها را شمال آفريقا و عربستان مي‌دانند- حالا حسين آخاني زيست‌شناس و عضو هيات علمي دانشكده علوم دانشگاه تهران همچون بسياري از متخصصان محيط زيست منشا توليد ريزگردها را تالاب‌هاي نابود شده بين‌النهرين حد فاصل مرز بين ايران و عراق مي‌داند. تالابي كه در ايران از آن به عنوان هورالعظيم ياد مي‌شود اما در طول 4 دهه گذشته تا 90درصد نابود شده و اكنون به كانوني از شن‌هاي روان تبديل شده است.
 
 
 
 
ادامه مطلب....
 
موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
یک سال و نیم پیاده‌روی!
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل، مستقر در تهران!! این است نتیجه دیپلماسی پیاده! اعتبار پاسپورت ایرانی پیشکش، لطفا ویزای آقای سفیر را جور کنید! در سیاست خارجه باید سواره بود! حیرت‌نامه سفرا! بعضی‌ها حالا هی بروند در خیابان‌های ژنو و پاریس و وین و بروکسل و هر کجا که دل‌شان خواست پیاده‌روی کنند! الحمدلله هنگام لبخند به شیطان بزرگ، دیگر نماینده خون شهدا و سفیر خشم قدسی روح‌خدا نیستند اما ای‌کاش «علیرضا» این روزها کمتر تلویزیون ببیند. هزاری هم با وزیر خارجه آمریکا پیاده‌روی کنند، از خشم انقلابی ما نسبت به شیطان بزرگ کم نمی‌شود. من نمی‌دانم هدف از برخی کارها چیست لیکن اگر مقصود این است که یک چیزهایی برای ما عادی شود، نخیر! هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. برای ما آمریکا همانی نیست که وزیر خارجه‌اش شانه به شانه وزیر خارجه دولت اعتدال پیاده‌روی می‌کند؛ همان است که در معیت اسرائیل، «آرمیتا» را از وجود نعمتی به نام پدر محروم می‌کند. برای بعضی‌ها فرانسه همان است که رئیس‌جمهورش در راهپیمایی علیه ترور شرکت می‌کند اما برای ما فرانسه هنوز هم طعم موشک‌های میتران را می‌دهد؛ اگزوسه، جنگ نفتکش‌ها، میراژهای صدام. اولاند برای ما یعنی حمایت از النصره، ارتش آزاد، یعنی سربریدن کودک ۳ ساله سوری جلوی چشم پدر و مادرش در حومه حلب، یعنی راهپیمایی علیه ترور با حضور اول تروریست عالم! برای بعضی‌ها آلمان همان است که وزیر خارجه‌اش در کنفرانس خبری اخیر، افراطی‌گری در خاورمیانه را محکوم می‌کند اما برای ما آلمان هنوز هم نمک روی زخم و تاول جانبازان مظلوم شیمیایی است. پیاده‌روی با جان‌کری، نه برای علیرضا پدر می‌شود، نه سبب می‌شود خشم مقدس خمینی و خامنه‌ای نسبت به آمریکا کم شود اما یک سؤال؛ یک سال‌ونیم به آمریکا و غرب لبخند زدیم و امتیاز دادیم و از چه و چه دست کشیدیم تا با سرعت لرزه بر ساختار تحریم بیفتد یا اینکه تازه به دستاورد باشکوه پیاده‌روی با دشمن برسیم؟! وقتی طرف دارد تو را تحریم می‌کند، چه می‌نویسم که رسماً جلاد تحریم است، چه جای تعجب اگر پیاده‌روی در دیپلماسی پیاده، پیاده راه رفتن روی مخ اقتدار و غرور ملی تداعی شود! حقیقت آن است که بعضی‌ها یک سال‌ و نیم است دارند با دشمن پیاده‌روی می‌کنند! بحث ۱۰ دقیقه و یک ربع نیست؛ یک سال‌ و نیم است عده‌ای دارند در بعضی چیزها با دشمن راه می‌آیند که این راه آمدن با دشمن، از راه رفتن با دشمن هم بدتر است! خب! چه شد نتیجه؟! تعارف که نداریم؛ کم و بیش در مواردی با دشمن راه آمدیم… لیکن راه آمدیم که تحریم‌ها برداشته شود و کمکی به اقتصاد شود یا تازه برسیم به افتخار راه رفتن با او؟! روزگار اگر مشغول امتحان غیرت ماست، بداند که ما با دیدن بعضی صحنه‌ها، اولاً خطوط قرمز برای‌مان عادی نمی‌شود، ثانیاً از خشم انقلابی‌مان کاسته نمی‌شود، ثالثاً هرگز گمان نمی‌بریم که جان کری هم وزیر خارجه‌ای است مثل وزیر خارجه دیگر کشورها! روزگار اگر مشغول امتحان غیرت ماست، بداند که ما عاشق محمد رسول‌الله(ص) هستیم و بی‌نسبت‌ترین مردمان با شارلی‌های داخلی که یک روز قصاص را می‌زنند، یک روز امر به معروف را، یک روز حجاب را، یک روز ابوذر و سلمان را… و دگر روز خود اسلام را! فلذا اف بر سانسورچی‌های اربعین ۲۰ میلیونی که چشم دیدن شکوه کربلا را ندارند! روزنامه‌نگارهای پیاده، کم نبوده که به مقدسات سنگ انداخته‌اند! پیاده‌روی با شیطان، یک جا «قدم» را آلوده می‌کند، یک جا «قلم» را. اما یکی با کاریکاتور شارلی‌ابدو حال می‌کند، یکی هم با نقاشی آرمیتا…

خواهر خردسالم! چند روز دیگر بهمن که از راه برسد روح خدا می‌آید دوباره و تو باید دست به قلم شوی. نقاشی حق توست، نه آنها که قلم را به شیطان می‌فروشند. این فقط تفنگ داعش نیست که بوی باروت می‌دهد، جوهر قلم شارلی‌های داخلی هم عجیب تند و زننده است.

خواهر خردسالم! نقش و نقاشی از آن توست. تو وارثی! وارث خون سرخ پدرت… و روزگار اگر مشغول امتحان غیرت ماست، بداند که ما یک پری نقاشی تو را به کل دنیای غرب نمی‌دهیم.

آهای نمایندگان دائم داعش بعلاوه شارلی‌ در مطبوعات ایران، مستقر در تهران! این است نتیجه شارلاتانیسم مطبوعاتی که به جای همسخن شدن با نقاشی آرمیتا، همصدایی کنید با اهانت‌کنندگان به ساحت بهانه خلقت! بد خودتان را لو دادید، خیلی بد!

موضوع : دانستنی ها
«وطن امروز» برای عقایدش محاکمه می‌شود!
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت
 
 
 
 
خوزستان چه خبر   ؛   برطبق مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات، روزنامه وطن امروز به دلیل تیتر "خبر مرگش!"به دادگاه ارجاع شده است. واقعا باید به حال این هیئت تاسف خورد که ده ها کار اشتباه صریح روزنامه های رنجیره ای را نادیده بگیرد و فقط به تذکر دادن به انها بسنده کند ولی در مورد تیتر یک روزنامه انقلابی آن به دادگاه بفرستد. کشور عربستان یکی از دشمانان اصلی جمهور اسلامی ایران است. دشمنی که مستقیم از اربابان خود یعنی امریکا و رژیم صهیونسیتی دستور می گیرد. مگر نه اینکه رژیم آل سعود در عربستان برزگ ترین حامی تروریست های منطقه به خصوص داعش است. مگر نه اینکه بارها و بارها دلار های نفتی آل سعود باعث ضربه زدن به امنیت ملی کشور ما شده است. وطن امروز چه این تیتر را میزد چه نمیزد دشمنی ما با عربستان تغییری نمی کرد. بهتر است که هیئت نظارت بر مطبوعات کمی به فکر روزنامه های زنجیره ای باشد که روز به روز در حال توهین و تحقیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. در شرایطی سردار سلیمانی به همراه سپاه قدس در حال مبارزه در چندین جبهه در عراق و سوریه است و سپاه نیاز دارد که جو عمومی داخل کشور او را حمایت کند حال آقایان به یادشان امده که باید به سپاه حمله کنند.

در ضمن اگر تمام این مسائل را نادیده بگیریم به این نتیجه میرسیم که همین هیئت نظارت بر مطبوعات به صورت غیر مستقیم از داعش و حامیان تروریست در منطقه حمایت می کند! دلایل آن هم این است که هیئت نظارت، هیچ نظارتی روی روزنامه هایی که سپاه قدس حمله می کنند کاری ندارد، نهادی که در حال دفاع از مسلمین و مبارزه با داعش و تروریست ها است، اما تا روزنامه ی انقلابی وطن امروز یک تیتر درباره ی مرگ پادشاه سعودی میزند صدای هیئت نظارت در می آید.

پس از زدن این تیتر توسط روزنامه وطن امروز خیلی از اشخاص سیاسی گفتند محاکمه نکردن وطن امروز برای این تیترش رابطه بین ایران و عربستان بد می شود و محاکمه نکردن آن نشان از بی بند و باری مطبوعاتی است. اولا که خیلی وقت است مطبوعات {برای نظارت نکردن همین هیئت نظارت} بی بند و بار شده است چون خیلی از روزنامه های اصلاح طلبی به صراحت تهمت و توهین به مسئولان دولت گذشته می کنند اما این موضوع به هیچ عنوان بی بند و باری مطبوعاتی نیست! دوما این که عربستان خیلی وقت است رابطه ی خوبی با جمهوری اسلامی ندارد و نخواهد داشت.

بار ها رییس جمهور و هاشمی رفسنجانی از آزادی بیان دولت تدبیر و امید صحبت می کردند و میگفتند با آمدن دولت جدید آزادی بیان هم می آید، اما با این کارهای هیئت مطبوعات ما هیچ آزادی بیانی ندیدم و هر آزادی بود برای مطبوعات اصلاح طلب بود.

موضوع : دانستنی ها
روایاتی مهدوی و خواندنی از امام رضا(ع)
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

در حدیثی از ریان بن صلت بیان شده که امام رضا (ع) فرمودند امام مهدی (عج) با چشم دیده نمی‌شود، به مناسبت نبود او فتنه‌های سخت و خانمان‌براندازی وجود دارد که خویشان و همرازان و همسنگران در او سقوط می‌کند، یعنی امام رضا (ع) نسبت به مهدویت مسائل بسیار حیاتی و مهمی را بیان کرده و از کوچکترین فرصت‌ها برای بیان مباحث مهدوی برای شیعه استفاده کرده است.

به طور مثال امام رضا (ع) به شخصی گفت شما در قنوت نماز چه می‌خوانید؟ و سپس گفت دعایی را برای امام مهدی (عج) بخوانید. ایشان خود دعا کردن برای امام مهدی (عج) را در قنوت نماز تعلیم می‌دهند تا در بهترین حالات و موقع نیایش نمازها، امام مهدی (عج) را مدنظر قرار دهیم.

روزی «دعبل بن خزاعی» شاعر معروف اهل بیت (ع) خدمت امام رضا (ع) رسید و قصیده‌ای را برای امام خواند به بیتی رسید که «ظهور امام زمان حتما اتفاق می‌افتد/ برکت‌های خداوند در زمان ظهور مهدی زیاد است» در این هنگامه امام به شدت به گریه افتاد، سر مبارکش را بالا گرفت و به دعبل گفت روح‌القدس این دو بیت را بر زبان تو جاری ساخت.

امام به دعبل می‌گوید امام مهدی (عج) را می‌شناسی؟ او اظهار بی‌اطلاعی کرد، امام درباره مهدی موعود (عج) توضیح داد درحالی که ایشان هنوز به دنیا نیامده‌اند و امام فرمود که ایشان اگر یک روز از عمر دنیا مانده باشد ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد می‌کند همینجا امام رضا دوبیت به شعر دعبل اضافه می‌کند.
 
مهدویت در طول تاریخ از سوی ائمه برای شیعیان مورد تأکید قرار گرفته و زمان امام رضا (ع) نیز مطرح بوده چرا که وقتی امام رضا ولایت عهدی را پذیرفت عده‌ای گمان کردند که ایشان جهان را پر از عدل و داد می‌کند درحالی که بعد از ایشان نیز دو امام بعدی زمینه‌ساز ظهور امامت امام موعود شدند اما به هر حال جایگاه امامت در دوران امامت امام رضا (ع) بسیار متعالی بود.

موضوع : دانستنی ها
صندوق صدقات کمیته امداد در عراق+عکس
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت
 

 

خوزستان چه خبر   ؛    همجواری کشور عراق با جمهوری اسلامی ایران وهمچنین دین مشترک مردم دو کشور باعث شده است تا بسیاری از آداب و رسوم ایران و عراق مشترک باشد.

از جمله این موارد می توان به پرداخت صدقه اشاره کرد که در دین مبین اسلام هم به آن تاکید شده است؛ اما نکه جالب این است که در کشور عراق هم صندوق کمیته امداد خمینی در نقاط مختلف نصب شده است و افراد می توانند صدقات خود را در این صندوق ها بریزند. 

 

موضوع : دانستنی ها
عکس/"رییس جمهور"در کنار"رییس‌جمهور"
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت
 

 

خوزستان چه خبر    ؛    عکسی که می بینید در اواسط دهه ۶۰ و در قطعه ۲۴ از بهشت زهرای تهران گرفته شده است. در عکس، آیت الله خامنه ای، رییس جمهور وقت کشورمان در کنار مزار شهید "محمدعلی رجایی" رییس جمهور پیش از خود ایستاده اند.

"محمدعلی رجایی" در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در دوم مرداد ماه ۱۳۶۰ با کسب ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رای، به رییاست جمهوری رسید. وی ۳۷ روز بعد، به دست گروهک تروریستی رجوی، به شهادت رسید. پس از آن، انتخابات ریاست در ۱۰ مهر ماه ۱۳۶۰ برگزار شد و "آیت الله سیدعلی خامنه ای" که هنوز از آثار جراحت عملیات تروریستی در "مسجد ابوذر" رنج می برد، با کسب ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۸۷ رای به عنوان سومین رییس جمهور اسلامی ایران انتخاب شد.

موضوع : دانستنی ها
صحیفه امام حسن علیه السلام + دانلود کتاب
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت
  
 
  
 
کتاب صحیفه الحسن علیه السلام ترجمه و تنظیم جواد قیومی اصفهانی توسط دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به چاپ رسیده است.

از جمله سرفصل های این کتاب می توان به عناوین "نیایش ها و ادعیه آن حضرت علیه السلام"، "خطبه های آن حضرت علیه السلام"، "مناظرات آن حضرت علیه السلام"، "گزیده ای از گفتار آن حضرت علیه السلام " و "اشعاری در مدح آن حضرت علیه السلام" اشاره کرد.    
 
 
 
رمز فایل : www.yjc.ir  

  
  
 
 
وصیت نامه امام حسن (ع) در ادامه مطلب . . . .
موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
وحدت، به معنی واقعی کلمه!
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

خوزستان چه خبر  ؛   بار دیگر به هفته پایانی آذرماه نزدیک می شویم و به یاد سالروز شهادت آیت الله مفتح در 27آذر58، روز وحدت حوزه و دانشگاه را به تفکر می نشینیم!

شهید مفتح دارای قدرت ارتباط‌گیری با نسل جوان و دانشجویان و کسانی که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی و یک عالم به دین بشنوند، بودند و تصادفی نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی، یا حوزه و دانشگاه روز شهادت ایشان قرار داده شده، چون انصافا حلقه وصلی بود متناسب با چنین خصوصیتی"( رهبری/آذر69). "در نظام اسلامی، علم و دین پابه‌پا باید حرکت کنند. هدف حوزه دانشگاه یعنی این."( آذر72). "وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف، و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته مستقل، جامعه امام، جامعه پیشاهنگ و جامعه الگو حرکت نمایند."( آذر78).

قرن هاست که استعمارگران در راستای بیگانه سازی نسل‌های رو به رشد کشورهای اسلامی از دین مبین اسلام و خاموش کردن ایمان و وجدان دینی در مردم، اعتقادات اسلامی ملت‌ها را هدف گرفتند، زیرا اسلام تنها دینی بود که عملا مانع تجاوز دولت‌های استعماری به مناطق مختلف دنیا بود. شهيد آيت الله دكتر محمد مفتح از جمله روحانيون روشنفكر و روشنگري بود كه همواره از جدايي روشنفکران دانشگاهي از دين نگران بود و زحمات بسیاری در راستای وحدت حقیقی این دو نهاد کشید. رسالت مشترك حوزه و دانشگاه، درك مقتضيات زمان و پاسخ به نيازهاي امروز جامعه اسلامي است كه در سايه تقارب و تعامل فكري-فرهنگي بين حوزويان و دانشگاهيان تحقق مي يابد كه اگر با واقع نگري و اعتدال، به درستي پيگیری شود، بدون شك خيزش هايي در جهت وحدت ايجاد و موجب استفاده نسل هاي امروز و فردا از اين شجره طيبه خواهد شد.

شهید مفتح علل جدایی حوزه و دانشگاه را هدف شدن مسايل مادي در تحصيلات کنوني دانشگاه ها، آزادي شهوات و رواج بعضی خرافات در اعتقادات قشر به اصطلاح ديني می دانست. از نظر ایشان، علمى كه تسلط بر جهان و ازدياد قدرت مادى را هدف نهايى خود مى‏داند نمی تواند با علمى كه هدفش دستيابى به حقيقت هستى است و ارتقا به قرب الهى است، قرابت و نسبتى داشته باشند. وی معتقد بود رمز پيشرفت غرب، تلاش و تحقيق بود اما روشنفکران رمز پيشرفت غرب را آزادي شهوات فرض کردند! آنان نخواستند زندگي دانشمندان اروپايي را که سرشار از تلاش و استقامت بود، ببينند و از آن الگو بگيرند. بهتر آن ديدند که لباس شيک بپوشند و عالمان دين و مردم زحمت کش را تحقير کنند. چادر از سر زنان بکشند و در مجالس، جام شراب سر کشند! گويا با اين کارها مغز آن ها پر از علم مي شود!

امام خمینی (ره) یکی از ضروری ترین تشکل ها را "بسیج دانشجو و طلبه" نامید تا طلاب علوم دینی و دانشجویان، با تمام توان خود در مرکز این تشکل از انقلاب و اسلام دفاع کنند و پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی نه غربی باشند ولی متاسفانه به دلایلی نا معلوم، بسیج حوزه و بسیج دانشگاه از هم تفکیک شده و باعث نوعی فرصت سوزی در راستای این اتحاد شده است. وحدت حوزه و دانشگاه، راهبرد اساسی امام راحل برای تحقق اسلام ناب محمدی است و بدون این وحدت، انقلاب اسلامی کم فروغ خواهد بود. هم چنین همکاری این دو پایگاه، برای حفظ فرهنگ اصیل اسلامی در مقابل هجوم فرهنگ غرب، ضروری می باشد. این وحدت نه یک وحدت فیزیکی، بلکه یکی شدن مبانی معرفت شناختی، ارزش های فرهنگی و دغدغه ها و حساسیت های سیاسی- اجتماعی است و در یک جمله همان وحدت به معنی واقعی کلمه است!

بنیان گذار انقلاب جدایی حوزه و دانشگاه را توطئه استکبار می دانست. «حالا که می بینند یک تحولی پیدا شده است، [و [دانشگاهی متمایل شده است به روحانی، [و [روحانی متمایل شده است به دانشگاهی [و [باهم هستند و می خواهند باهم کشور خودشان را به پیش ببرند، حالا شیاطین بیشتر در فکر هستند که روحانی را از یک طرف بکوبند و دانشگاهی را از یک طرف و فساد کنند بین این دو تا ... چشم هایتان را باید خیلی بازکنید. در این زمان چشم و گوش ها باید خیلی باز باشد که یک وقت می بینید از داخل خود دانشگاه و از داخل خود فیضیه شما را به فساد می کشانند، شما رابه تفرقه می کشانند. اینهایی که نمی خواهند این کشور یک کشور صحیح و سالم باشد و ارباب های آنها که از اول هم نمی خواستند، نمی توانند ببینند که شما باهم مجتمع شدید و می خواهید باهم کار کنید ... آنها در صدد این هستند که نگذارند شماها باهم باشید».

آگاهان نباید اجازه دهند تا غبار کدورت، فضای آکنده از مهر و و جوّ و سالم علمی کشور را تیره و بیمار سازد. شاید بزرگترین مانع وحدت حوزه و دانشگاه عدم وضوح و تبیین دقیق مفهوم آن نزد طرفین باشد. موضِع گیری ها و سخنان غیردوستانه برخی از طرفین به تدریج همدلی و خوش بینی متقابل را گم رنگ می سازد.

یکی دیگر از موانع وحدت، عدم شناخت دقیق از خصوصیات و توانایی های خود و طرف مقابل است. اتخاذ شیوه های مشترک آموزشی ـ پژوهشی. تبادل اطلاعات، تشکیل شبکه های مشترک پژوهشی- اطلاع رسانی، مبادله استاد و مدرّس و ایجاد ارتباط سیاسی ـ فرهنگی می تواند سهم بسزایی در همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشد.

همکاری حوزه و دانشگاه می تواند ضعف های هردو نهاد را پوشش داده (ضعف سیستماتیک در حوزه و ضعف تئوریک در دانشگاه) تا در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی خاری در چشم مستکبرین جهان باشد.

موضوع : دانستنی ها
اطلاع از نتایج بازی‌های "فوتبال" بصورت آنلاین + دانلود
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت
 

 

خوزستان چه خبر  ؛    تا حالا پیش آمده بخواهید نتیجه بازی‌های فوتبالی را که داره انجام میشه را بدانید ولی دسترسی به هیچ رسانه‌ای نداشته باشید که مطلع شوید تا الان چه نتایج بدست آمده است؟ پس این نرم افزار را حتما دانلود کنید. 

  

 

 

از برخی قابلیت ها و ویژگی های که این نرم افزار می توان به: نتایج زنده فوتبال، نتایج لیگ برتر ایران، نتایج لیگ ازادگان گروه الف، نتایج لیگ ازادگان گروه ب، نتایج لیگ فوتسال، نتایج لیگ برتر انگلیس، نتایج لیگ سری آ ایتالیا، نتایج لیگ بوندسلیگای آلمان، نتایج لیگ لالیگای اسپانیا، نتایج لیگ لوشامپیونای فرانسه نام برد که می توانید هم اکنون آن را از دریچه دانلود کنید.
 


دانلود 

• اجرا در: اندروید 2.3 به بالا
 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir

موضوع : دانستنی ها
قدیمی ترین دانش آموخته زرند بشناسید
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

میرزا محمّد ثنایی،معروف به میرزا محمّدِ حکیم تُرک، فرزند میرزا علی خان، در سال 1269 خورشیدی زاده شد.

در دانشنامه ی طبابت ایشان، که از سوی «وزارت معارف دولت علّیه ایران» در بهمن 1309صادر شده، چنین آمده است:"

«نظر بتصدیق هیئت ممتحنه اطبّاء غیر مجاز همدان، دایر بر اینکه آقای آقا میرزا محمد ثنائی فرزند میرزا علی خان متولّد 1269 شمسی در تاریخ مهر ماه 1309 از عهدهِ امتحانات مقرّره برآمده است، لذا به مشارٌ الیه اجازه داده میشود که مشغول به طباطبت بطرز جدید گردد.

طهران – بتاریخ 29 بهمن ماه 1309

رئیس کلّ معارف         وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه »

***

آقای محمّد ثنایی، متولد یکم امرداد 1325 خورشیدی مامونیه، فرزند مرحوم علی ثنایی، و نوه ی مرحوم میرزا محمّد ثنایی (حکیمِ زرند)، سرگذشت دانش آموختگی پدر بزرگ خود را از قولِ پدر خود چنین نقل می کند:

مرحوم میرزا محمّد، در بیمارستان سینا تهران کار می کرده است؛ که از قرار معلوم، یکی از بزرگان مامونیه بیمار می شود و پزشکی هم در محلّ نبوده است،تا ایشان را درمان کند؛ بنا به سفارش یکی از اهالی، می روند میرزا حکیم را از تهران برای مداوا می آورند؛ میرزا بیمار را درمان می کند و اسم و رسمی در می آورد و کم کم پزشک عمومی مردم می شود و مردم به طبابت او اعتقاد می یابند. پس از چندی، میرزا جواد خان فرزانه که مجوّز طبابت داشته، علیه او شکایت می کند و مانع کار او می شود. میرزا که معاشش از طریق کشاورزی و دامداری بود و نیازی هم به طبابت نداشت و با این همه، برای این که همچنان بتواند به طبابت ادامه دهد، پی می برد که می تواند به همدان برود و تحصیل طبّ کند و ناچار،یک سال از دید مردم ناپدید می شود و به همدان رفت و تحصیل کرد و موفق به دریافت دانشنامه طبّ شد.

***

میرزا محمّد حکیم ، چهار پسر و دو دختر داشت با نام های : علی – محمود – سهلعلی – سلطان خانم – رضا – دولت خانم  

علی ثنایی کارمند بخشداری زرند بود ؛ محمود ثنایی کارمند دارایی تهران بود . سهلعلی ثنایی کارمند و تکنیسین سازمان نقشه برداری کشور و رضا ثنایی مدیر مدرسه در مامونیه بود.  

موضوع : دانستنی ها
گفتگویی خواندنی با دو تعزیه‌خوان 5 و 110 ساله
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر   ؛    کهن سال ترين و خردسال ترين تعزيه خوانان کشور در بردسکن در مراسم سوگواري اربعين سالار شهيدان هنرنمايي مي کنند. «رسول معصومي ثاني» کودک ۵ ساله اي که از ۳ سالگي به اجراي تعزيه خواني در اين شهرستان پرداخته است با عباراتي کودکانه مي گويد: افتخارم اين است که از ۲ سالگي همراه تعزيه خوانان شهرستان لباس مي پوشيدم و با آن ها همکاري مي کردم و در ۳ سالگي نقش حضرت سکينه(س) را به من دادند. 

 

 

ادامه مطلب . . .

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
صف نانوایی
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 

حجت: نونی چند حاجی؟

حاجی: نونی 30 درصد گرون شده دیشب اخبار گفت حرف سیاسی هم نزن. فحش هم ممنوعه پشت شیشه کاغذش رو زدم.

حجت: من موندم دو قرمن قستی میخواد آمریکا بریزه حسابمون. از اونور دلارو کشید بالا حالام که نفت اومد پایین شاخص بورسم که افتاد.

حاجی: حرف سیاسی ممنوعه آقا صحبت نکن.

حجت: باشه حاجی حوصلمون سر رفت. چی صحبت کنیم خوب؟

حاجی: تو که مجردی از ازدواج بگو.برو زن بگیر آدم شی از این حرفا نزنی.

حجت: حاجی زن بگیریم هی تبلیغ میکنند بچه دار شو بچه دار شو یهو جوگیر میشیم و... با این خرج با این ورج.

حاجی: باز که سیاسی حرف زدی. آقا اصلا اقتصادی حرف نزن هنری صحبت کن حال کنیم.

حجت: حاجی ی کلیپ اومده فیلم گلشیـــــــــــــــــ ....

حاجی: بی حیا منحرف بـــــــــــــــــــوق تو آدم نمیشی برو از صف بیرون برو نبینمت بدو بیینم نون نداریم بهت نمیرسه.

موضوع : پیاله ای در دست من
نماینده‌ای که بچه‌هایش کارگری می‌کنند
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

 

خوزستان چه خبر ؛ معمولا نماینده های مجلس نقاط خوش آب و هوای تهران را برای سکونت انتخاب می‌کنند، اما داستان نماینده ارومیه کمی متفاوت است.

 نادر قاضی پور را خیلی ها به نطق های پرشور با لهجه شیرین آذری اش می شناسند. نماینده ای که برخلاف خیلی دیگر از نمایندگان محله نظام آباد را برای زندگی انتخاب کرده است. خانه ای ساده و قدیمی که نشانگر زندگی ساده آقای نماینده است. بخش هایی از گپ و گفتی که به بهانه روز مجلس با همشهری محله صورت گرفته در ادامه آمده است: 

 وقتی از چرایی ماندن در نظام آباد می پرسیم می گوید: «من هم می توانم بهترین خانه در تهران را بخرم ولی آیا بقیه مردم هم می توانند؟ قرار نیست هرکاری که می توانیم انجام دهیم! من در ارومیه زمانی که دانشجو بودم خانه خریدم. اما وقتی بخشدار و فرماندار شدم و حتی در این هفت سالی که نماینده مجلس هستم خانه ارومیه ام را عوض نکرده ام و قرار نیست خانه دوران دانشجویی ام با خانه دوران نمایندگی تفاوتی داشته باشد.

 قاضی پور از معدود نمایندگانی است که به قول خودش هیچ وقت تاخیر و غیبت نداشته است و در طول 7 سال نمایندگی مجلس فقط یکبار مرخصی گرفته است که آن هم برای تشییع پدر مرحومش بوده است.

این نماینده نظام آبادی تا بحال نه ماشین شخصی داشته است و نه رانندگان مجلس تا بحال رنگ نظام آباد را دیده اند. این یعنی اینکه نادر قاضی پور را هر روز صبح زود می توانید در مترو سبلان ببینید! چون آقای نماینده صبح ها از طریق مترو از سبلان راهی بهارستان می شود. قاضی پور می گوید: «تا امروز یکبار هم از مجلس ماشین نگرفته ام. معمولا با مترو به مجلس می روم. مردم اغلب باور نمی کنند که من همان نادر قاضی پور نماینده مجلس هستم. خیلی ها محبت دارند و جای خودشان را به من تعارف می کنند. برخی هم با تعجب نگاهم می کنند و من هم به اینها می گویم تا حالا آدم ندیده اید؟!

خودش از بچگی با کارگری و گله داری شروع کرده تا  اینکه راهی دانشگاه شد و به بخشداری و فرمانداری و مدیرکلی رسید. بچه هایش در همان دوران دبیرستان عروس و داماد شده اند! بچه هایی که رنگ و بوی آقازادگی نمی دهند. آقای نماینده می گوید: «دو دختر و دو پسر دارم و برای همه زود آستین بالا زدم. اگر برایشان زود زن نگیری خودشان دست به کار می شوند و معلوم نیست چه کسی را انتخاب کنند! در چرخاندن زندگی کمک شان می کنم اما هیچ وقت اجازه ندادم که آقازادگی کنند! الان یکی از پسرهایم پزشکی می خواند و دیگری تازه در تهران دانشجو شده است. ولی همین پسرها تابستان ها کارگری ساختمان می کنند تا بتوانند مرد بار بیایند.

 بعد از این همه سال بقال محل مرا نمی شناسد! من هم همیشه سرم را می اندازم پائین که مبادا بشناسد برای همین خیلی راحت هستم ولی نانوایی و میوه فروشی محل مرا می شناسند برای همین معذب هستم چون خیلی لطف دارند و گاهی پول نمی گیرند! برای همین سعی می کنم از غریبه ها خرید کنم. هرچند که زندگی مجردی من خرید زیادی ندارد!

  خاطرم هست در فتنه سال 88 فقط یکبار یک نفر روی پشت بام الله اکبر گفت و همین کافی بود تا همسایه ها سرشان را از پنجره بیرون بیاورند و به آن صدا اعتراض کنند و این پایان فتنه در نظام آباد بود و دیگر هیچ خبری نبود.

 تا همین چند وقت پیش حقوق ما 3 میلیون و 400 هزار تومان بود که الان 3 میلیون و 900 هزار تومان شده است. ولی همیشه تلاش کردم که زندگی ام را بدون پول مجلس اداره کنم. بالاخره وضع مالی خانواده ام از ابتدا خوب بوده و ملک و مغازه هایی دارم که با کرایه آنها چرخ زندگی ام می چرخد. برای همین هیچ وقت وابستگی به حقوق مجلس نداشتم.

موضوع : دانستنی ها
احتمال ورود ابولا به ایران
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت
 
خوزستان چه خبر ؛ دکتر محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به این که احتمال ورود ابولا به کشور وجود دارد، ولی فعلاً کم است، گفت: ممکن است یک فرد بیمار مبتلا وارد کشور شود که می‌تواند بیماری را وارد کشور کند، البته بستگی به این دارد که ما آمادگی‌های لازم را داشته باشیم تا با این بیماری مقابله کنیم.

 وی با بیان این که ما فکر می‌کنیم که آمادگی لازم را در صورت ورود این بیماری در کشور داریم، افزود: ما در فرودگاه امام خمینی(ره) تیم مراقبت پزشکی مستقر کردیم که مسافرانی را که از کشورهای درگیر این ویروس قصد ورود به کشور دارند را مورد معاینه قرار می‌دهند. بیمارستانی مخصوص برای این بیماری در تهران و استان‌های مختلف در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

گویا ادامه داد:‌ آزمایشگاهی که بتوانیم سریع ابتلای فرد را به ابولا تشخیص دهیم را ایجاد کردیم، البته باید توجه داشت که ابولا پیچیده و سخت است و 70 درصد مرگ و میر دارد و فعلاً واکسنی برای آن ساخته و تأیید نشده است و در کل درمان قطعی ندارد و یکی از مشکلات نظام سلامت جهان محسوب می‌شود.

موضوع : دانستنی ها
بسته نرم‌افزاری ویژه فرا رسیدن ماه محرم + دانلود
نوشته شده توسط روابط عمومي در ساعت

 

خوزستان چه خبر ؛

به مناسبت آغاز ماه محرم سه نرم افزار متناسب با این ماه را برای شما قرار داده ایم :

 

برای دانلود ادامه مطلب را کلیک کنید

موضوع : پیام ها | ادامه مطلب...
ویژه نامه سی امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت
موضوع : دانستنی ها
دستگاه‌های اطلاعاتی ایران چگونه «هماهنگ» می‌شوند؟/ چند نهاد امنیتی در کشور فعالند؟
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

 

چند نهاد اطلاعاتی در ایران فعال هستند؟

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل تا کنون به دلیل گستردگی تهدیدات پیش رو ضرورت ایجاد دستگاه های اطلاعاتی در واحد های مختلف نظامی و انتظامی را حس کرد.

واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اطلاعات ارتش، اطلاعات نخست وزیری و ... که در ابتدای انقلاب مسئولیت پیگیری پرونده های امنیتی و انتظامی را در بخش های مختلف بر عهده داشتند.

اما در سال 62 و با تاسیس وزارت اطلاعات که با بهره گیری از واحدهای مختلف اطلاعاتی شکل گرفته در ابتدای انقلاب تشکیل شده بود، ضرورت هماهنگی میان دستگاه های اطلاعاتی بیشتر حس شد.

 

 

ادامه مطلب  ..  ..  ..  ..

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
جنگ نرم و غدیر خم
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

خوزستان چه خبر  ؛   واقعه غدیر نیاز جامعه برای مقابله با جنگ نرم دشمنان است.نسل جدید نیازمند شناخت امام و پیشوا هستند و متاسفانه این امر آنطور که باید در جامعه مطرح و بازگو نمی شود.نباید بگذاریم تا دشمن آنگونه که دوست دارد در اذهان عمومی و دل های جوانان نفوذ کند و در های معرفت را به سوی جوانان ببندد.همانطور که کفار به خیال پردازی در مورد خلافت حضرت علی(ع) پرداختند و فکر می کردند که امام از عهده این وظیفه خطیر برنمی آید این خیال پردازی را هم نسبت به ولایت فقیه دارند.واقعه غدیر خم برای جهان و جهانیان معرفی و بازگو شود تا شاهد بیداری اسلامی و موفقیت اسلام باشیم .باید با استفاده و بهره گیری از سیره و سبک زندگی حضرت علی(ع) همگام با موازین اسلامی در راستای پیشرفت اسلام بکوشیم.احیای غدیر احیای شعائر دینی و حفظ و صیانت از اسلام و پیروی از ولایت فقیه و در نهایت پیروزی مسلمانان علیه کفار است.

 

ولایت مداری: 

یکی از شهدای جنگ جمل “زید بن سوهان” بود. کسی که در جنگ یک دستش قطع شد. زمانی که پپامبر اکرم(ص) او را دیدند فرمودند تو کسی هستی که عضو بدنت زودتر از تو وارد بهشت می شود. او در جنگ جمل همراه با امام علی(ع) بود. پیش از آغاز جنگ نامه های بسیاری دریافت کرد که او را به خانه نشینی و عدم شرکت در جنگ توصیه می کردند و حتی یکی از همسران پیامبر(ص) برای او نامه ای نوشت که من انتظارم این است تو و دوستانت در خانه بنشینید و علی(ع) را یاری نکنید.
پاسخ او جالب است. او نوشت مرا از آنچه خدا به من امر کرده - یاری ولی خدا- نهی می کنی و خودت وارد کاری می شوی که خدا تو را از آن نهی کرده و آن، جنگیدن با امام زمانت است.
زید در جنگ شرکت کرد و شهید شد. وقتی به روی زمین افتاده بود و آخرین نفس‌هایش را می کشید امیرالمومنین علی‌(ع) بالای سرش حاضر شد و در تعریف از او فرمود: تو در زندگی از نظر مادیات به اقل اقل اکتفا کردی اما از نظر معنوی و یاری دین بزرگ ترین کمک ها را کردی. زید هم در پاسخ گفت: گمان نکنید بنا به احساساتم آمدم بلکه من کاملا از روی معرفت آمده ام چون حدیث غدیر خم را شنیده ام. 

فردا عید غدیر خم و به نوعی عید ولایت است. مساله ولایت پذیری و اعتقاد به ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان(عج) اگرچه دشمنان بسیاری دارد اما اصلی بدیهی و مسلم در اصول اسلامی است.
موضوعی که بعد اعتقادی شیعیان را روشن می کند و شیعه واقعی را از شیعه ای که به زبان دوستدار اهل بیت است، تفکیک می کند.

موضوع : بیانات رهبر معظم انقلاب
ریحانه جباری
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

ریحانه جباری (زاده ۱۳۶۶) دختر جوانی که در سن ۱۹ سالگی مرتکب قتل شد و در فروردین ۱۳۹۳ بعد از ۷ سال زندانی به‌جرم قتل به قصاص محکوم شده‌است. وی به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، ۴۷ ساله، بازداشت و محاکمه شد. جباری اتهام قتل را پذیرفت، اما مدعی شد مقتول قصد تجاوز داشته و او از خود دفاع کرده‌است.

جباری طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون بود که ادعا می کند برای طراحی دکوراسیون مطب مقتول به آنجا رفته بوده است. مرتضی عبدالعلی سربندی، پزشک عمومی، کارمند سابق وزارت اطلاعات و در کار تجارت لوازم پزشکی بود.

به گفتهٔ جباری؛ برای پیش‌گیری از تجاوز جنسی مقتول، مرتکب این قتل شده‌بود، فرزند مقتول با استناد به موارد موجود در پرونده و اعتراف صریح جباری گفته؛ قاتل دو روز قبل از حادثه اقدام به خرید چاقوی ۵۰ سانتی از خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس کرده و قبل از وقوع جنایت، از طریق پیامک اعلام می‌کند که فردا قرار است وی را [مرتضی سربندی] بکشد. همچنین فرزند مقتول بیان کرده که طبق اقرار صریح این خانم، مبنی‌بر ضربه چاقو بر مقتول بر سجاده نماز با شواهد صحنه کاملاً تطابق دارد.

صدور حکم قصاص برای وی به ایجاد کمپین‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام وی انجامید.

افراد زیادی از جمله اصغر فرهادی، بهاره رهنما و خانواده ناصر حجازی تقاضای عفو از خانواده مقتول کردند. مادر جباری بازیگر و مدرس تئاتر است، او از همه استمداد خواسته کمک کنند فرزندش زنده بماند

کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در کمپینی از مردم دعوت می‌کند برای اعتراض به حکم اعدام جباری، طوماری را امضا کنند. پس از امضای طومار که به ۲۳۰۰ صفحه می‌رسید، سه نسخه از آن را برای افرادی مانند بان کی مون و کاترین اشتون و احمد شهید ارسال کرده‌اند. همچنین روز ۱۰ آوریل را روز همبستگی جهانی با جباری اعلام شد.

جنبش لگام، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر ضمن ارائه بیانیه‌هایی از جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند تا حکم اعدام را اجرا نکند.

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، از ایران خواست که اجرای حکم جباری که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام شده است را متوقف کند.

موضوع : دانستنی ها
مسلم آخرالزّمان
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

زمان های قدیم توی یکی از محله ها چند تا بچه شر و شور بودن که با تیر کمون سنگی می زدن لامپ های محله رو می شکستند و هر بار شهرداری میومد و لامپ های جدید می گذاشت.

اما بعد مدتی شهرداری دیگه لامپ نگذاشت و محله تاریک تاریک شد. مردم جمع شدن و کلی نامه نوشتن و خواهش و التماس کردن تا شهرداری دوباره براشون لامپ بگذاره. شهرداری هم فقط یک دونه لامپ برای اون محله گذاشت و گفت اگه ازین لامپ خوب محافظت کردین بقیه لامپ ها رو هم میگذاریم.

چندین هزار سال قبل مردم یه جایی به اسم کوفه برای امام زمانشون که روشنگر راه زندگیشون بود نامه نوشتن و از امام حسین (ع) خواستن به اون شهر بیان تا اون ها از فیض حضور حضرت بهره مند بشن.

امام حسین (ع) برای اینکه ببینه واقعاً دعوت اون ها درست هست یا خیر و از اوضاع کوفه با خبر بشن، مسلم بن عقیل رو به عنوان نماینده به شهر کوفه فرستادن. ابتدا مردم زیادی با مسلم بیعت کردند اما وقتی پای مادیات و دنیا باز شد همشون عقب کشیدن و مسلم رو تنها گذاشتند.

حالا بعد هزار چندسال که مردم توی تاریکی بودن، کلی پیش درگاه خدا گریه و التماس و دعا کردن تا خدا یه چراغ هدایتشون و امام زمانشون براشون بفرسته.اما بجای امام زمان یه چراغ مثل مسلم فرستادن به اسم سید علی خامنه ای. گفتن ببینین اگه از این چراغ محافظت کردین و قدر دونستین که امام زمان رو می فرستیم اما اگه بخواین مثل مردم کوفه پشت مسلم رو خالی کنین از امام زمان خبری نیست.

حالا یه عده فریب ابن زیاد و گوساله سامری اون رو خوردن و بخاطر منافع مادی خودشون نامه جام زهر می نویسن یا میان توخیابون شعار میدن و فتنه درست می کنن تا به نوعی پشت این مسلم روهم خالی کنن. آهای باتو هستم توکه ادعای امام زمانی بودنت میشه، چقدر میتونی قدر مسلم امام زمانت رو بدونی؟

پ,ن : حالا فهمیدین چرا ظهور اینقدر طول کشیده؟ پس با مسلم بیعت محکمی ببندیم...

موضوع : دانستنی ها
جوانان قربانی سنّت‌های غلط ازدواج
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

 

عید قربان یعنی قربانی کردن تمامی سنت های غلطی که در زندگی ما بوجود آمده است حال در این بین سنت ازدواج با معضل ها و مشکلاتی در عصر ما روبرو شده است که این سنت را از یک امر خیر به یک امر مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن تبدیل کرده است و جوانانی که امید به تشکیل زندگی مشترک دارند را با سنت های دست و پاگیری که امروزه در عصر مدرنیته ما رواج پیدا کرده است نا امید !!!و از تشکیل کانون گرم خانواده بازداشته است.

از جمله این مشکلات می توان به مهریه سنگینی که در ابتدای امر خواستگاری توسط خانواده ها تعیین می شود برشمرد که مهر و محبت معنوی ازدواج را به پای مادیات فانی قربانی می کنند و به قول بعضی از خانواده ها با مهریه سنگین زندگی آینده دخترمان را تضمین می کنیم!اما چه تضمینی بالاتر از این می تواند وجود داشته باشد که مهر یک دختر محبت همسرش و توکل به خدا برای یک زندگی ایده ال باشد همان طور که در قرآن به آن اشاره شده است زن ریحانه است و با ید با آن با عطوفت و مهربانی رفتار گردد تا پژمرده نگردد برای همین خیلی بعید است که بتوان گل را با مهریه های سنگین در عوض محبت بی حد و اندازه شاداب نگه داشت.

 

 

ادامه مطلب . . .

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
محافظت از همه بخش‌های موبایل و تبلت + دانلود
نوشته شده توسط رهگذر شادگان در ساعت

Lockdown Pro – App Lock نرم افزاری برای قفل گذاری برروی همه قسمت‌های اسمارت فون‌ها و تبلت‌های اندرویدی است.


 

این نرم افزار که به صورت رایگان عرضه شده به شما امکاناتی می‌دهد که بتوانید از گالری، ایمیل‌ها، پیامک‌ها و تنظیمات مختلف از طریق رمز عبور و یا الگو محافظت کرده و دسترسی سایرین را به بخش‌های مختلف دستگاه اندرویدی خود محدود کنید.
 

 
 
 
دانلود نرم افزار در ادامه مطلب . . . .
 
موضوع : چهارمین دوره انتخابات شورای شهر | ادامه مطلب...
موسم حج؛ فرصت طلایی برای رسوایی تکفیری‌ها
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

خوزستان چه خبر  ؛   مقوله حج به عنوان فریضه بزرگ اسلام و شعائر دین و از مهمترین و ارزشمندترین اعمال برای قرب خداوند متعال می باشد و ذات فریضه حج به نوبه خود به عنوان نشانه مهم برای رسیدن به حقیقت محسوب می گردد. بستر سازی برای کشف حقیقت از وقایع جهان اسلام می تواند از مهمترین کارکردهای مسئولان محرتم سازمان حج و زیارت برای حجاج جوامع اسلامی و حجاج دیگر مناطق جهان مد نظر قرار گیرد، تقبیح و نفی اندیشه های تکفیری در موسم حج امسال می تواند از مهمترین رسالت های سیاستگذاران حج در نظام اسلامی به شمار آید.

 

 

ادامه مطلب . . . . .

موضوع : صرفا جهت استبصار ! | ادامه مطلب...
سندافتخارملت ایران و گنجینه عظیم عزم ملی و مدیریت جهادی
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

بدون هیچ تردیدی در طول تاریخ ملت ایران دوره ای پر افتخارتر از دوران 8 سال دفاع مقدس یافت نمی شود. دوره ای که وزن حقیقی مردم معتقد به آرمان ها را در عمل به جهانیان نشان داد و خط بطلانی بر بی وفایی های اقوامی همانند بنی اسرائیل، قوم هود و لوط و حواریون عیسی و حتی مردم زمان رسول گرامی اسلام (ص) کشید و ثابت کرد که مردم ایران بهترین یاوران اسلام ناب محمدی (ص) هستند و اگر این مردم با پیامبر اعظم (ص) بودند وضعیت سیاسی جهان اسلام غیر از این بود و اقتدار دنیای اسلام هم به مراتی بیش از این.

مردم ما به خوبی دریافتند که مسیر مبارزه با استکبار مسیری پر هزینه و سخت است و با تمام اعتقاد خود پذیرفتند که تا آخر در این مسیر گامهای استوار خود را بردارند و توطئه های آنها را یکی پس از دیگری خنثی نمایند. قطعاً و بدون هیچ تردیدی استکبار در هیچ زمانی و در هیچ کشوری این همه برنامه های توطئه گرانه، اخلال گرانه و مخرب را در طول مدت کوتاه پس از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی اجرا نکرده است. سناریو نویسان توطئه نتوانستند از پس این مردم با اراده و عزتمند بر بیایند و یکی پس از دیگری کنار گذاشته شده و ماهیت وابسته بسیاری از آنها برای مردم روشن و آشکار شد.البته در این میان بودند روشنفکرنماهایی که در میان افکار عمومی نفوذ کرده و چند صباحی هم با فریبکاری و پنهانکاری جمعی را با خود همراه کرده و به مقاماتی هم دست پیدا کرده بودند ولی در نهایت صلابت و استوارگامی مردم ما پرده از ماهیت آنها برداشته و یکی پس از دیگری به دامان مادر استکباری خود پناه بردند و با بوق های آنها به لجن پراکنی علیه این مردم و حتی علیه اسلام ناب محمدی (ص) مشغول شدند.

 

 

ادامه مطلب . . . .

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
خواندنی: قضیه ی قضاوت آیت الله آدینه وند بین امام خمینی(ره) و فرزندش
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

 مرحوم آیت‌الله قبادی آدینه‌وند درباره یکی از خاطراتش از امام(ره) این چنین ابراز داشت:

 روزی مرحوم امام(ره) و آقازاده ایشان، حاج آقا مصطفی در صرف کلمه « اُناسی» اختلاف کردند؛ امام فرمود که «بروید قاضی را بیاورید»، مقصود امام(ره) از قاضی، من بودم. در پاسخ به این سؤال، جانب امام(ره) را گرفتم که «اُناسی» جمع منتهی‌الجموع انسان است که همان حرف مرحوم امام بود و آقا مصطفی نیز با اعتمادی که به من داشت، حرفم را قبول کرد.

 

ادامه مطلب . . . . .

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
میزبانی بازی های آسیای ۴۰ سال پیش در ایران
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

خوزستان چه خبر  ؛   تهران، پایتخت ایران از ۱۰ تا ۲۵ شهریور میزبان هفتمین دوره بازی های آسیایی بود. بزرگ ترین رویداد تاریخ ورزش ایران که بیشتر از ۳ هزار ورزشکار از ۲۵ کشور آسیایی را به مدت ۲ هفته در تهران دور هم جمع کرد تا برای صید ۶۰۱ مدال در ۱۶ رشته با هم رقابت کنند.

بازی های آسیایی برای اولین بار در حالی در خاورمیانه برگزار شد که این منطقه، شدیدا ملتهب بود. کمتر از یک سال قبل، اعراب و رژیم صهیونیستی در جنگی ۶ روزه با هم درگیر شده بودند. در جهان هم آمریکا درگیر جنگ ویتنام بود. چین و تایوان باهم درگیر بودند و رقابت بلوک شرق(شوروی) و بلوک غرب(آمریکا) در قالب جنگ سرد در اوج قرار داشت.

 تایپوگرافی نام تهران، لوگوی متفاوتی بود که بر روی مدال ها و تی شرت ها نقش بست. تهران برای کسب میزبانی رقیبان سرسختی نداشت. کویت و رژیم صهیونیستی که البته هیچ کدام هم از نظر ساختاری و موقعیت به پای ایران نمی رسیدند. برگزاری موفقیت آمیز بازی های آسیایی باعث شد تا ایران، تهران را برای میزبانی المپیک ۱۹۸۴ میلادی (۱۳۶۳ شمسی)  معرفی کند. اما مدتی بعد در اواخر اکتبر ۱۹۷۷ میلادی (۱۳۵۶شمسی)، این نامزدی را به دلایل مالی و امنیتی پس گرفت.

موضوع : دانستنی ها
فیلمی که شمخانی را غافلگیر کرد / دیدار پس از 27 سال + فیلم
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

خوزستان چه خبر   ؛   با پيروزی رزمندگان اسلام در عمليات والفجر 10 و آزادسازي بسياری از مناطق کردنشين از جمله "حلبچه"، و استقبال مردم شهرها و روستاها از طليعه سپاهيان نور و آزادی، رژيم بعثي عراق در يک اقدام غيرانساني، به قصد انتقام‏‌گيری از اين شکست فاحش و دشمنی با مردم، شهر حلبچه و اطراف آن را مورد هدف بمب‏‌های شيميايي قرار داد.

 

فیلم در ادامه مطلب . . . . .

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
اطرات ضد و نقیض مصباح و هاشمی از دوران مبارزات
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

خوزستان چه خبر  ؛   روز گذشته سخنانی از هاشمی رفسنجانی در رسانه ها منتشر شد که اشاره به یک واقعه تاریخی و اصرار یکی از علمای قم به حرام دانستن مبارزه در زمان نهضت حضرت امام داشت.

رسانه‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی این خاطره را به نقل از وی اینگونه گزارش کردند: «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار بیت شهید قدوسی به بیان خاطره ای از همراهی با حضرت آیت الله خامنه ای برای مجاب کردن یکی از آقایان برای ادامه مبارزه با رژیم شاه در سال ۴۸ پرداخت که می گفت، من دیگر مبارزه نمی‌کنم. مبارزه حرام است، می خواهم کار علمی و فرهنگی کنم؛ دو نفری – به اتفاق حضرت آیت الله خامنه ای- صبحانه رفتیم منزل آقای قدوسی. این آقا هم آنجا بود. نشستیم تا ظهر با او بحث کردیم تا قانعش کنیم. برای ادامه مبارزه. آخرش هم گفت من این مبارزه را حرام می دانم!، به جامعه مدرسین هم گفته ام، مبارزه با شاه حرام است! حضرت آیت الله خامنه ای از او پرسیدند: دلیلت چیه؟ آن آقا در جواب گفته بود: مبارزه ای که مجاهدین و چپی ها در آن باشند، حرام است!. آقای خامنه ای هم به تلخی به او گفته بود: اگر اهل مبارزه نیستی، خب مبارزه نکن ولی لااقل مبارزه را با این حرفها خراب نکن! هاشمی می گوید از کم فروشی این آقا، کار بجایی رسید که رهبری ۱۰ سال –تا ابتدای انقلاب – با او قهر بودند. شاید از همین روست که هاشمی عنوان علامه را فقط برای شخصیتی مثل آیت الله طباطبایی می برد و بس.»

 

 

ادامه مطلب . . . .

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
تلفن همراه ناشناخته سامسونگ را از نزدیک ببینید + عکس و مشخصات
نوشته شده توسط مشاور انجمن (نویسنده1) در ساعت

ویژگی های و تصاویر SM-A500 در ادامه آمده است :

وزن و ابعاد : 139.3 در 69.7 در 6.7 میلی متر ، وزن : 126 گرم 

نمایشگر : 5 اینچ با رزولوشن 720 در 1280

پردازشگر : چهار هسته ای  با فرکانس هر هسته 1.2 گیگاهرتز

حافظه ها : 2 گیگابایت رم / 16 گیگابایت حافظه داخلی با پشتیبانی از شکاف میکرو اس دی

ارتباطات : نسل سوم و چهارم شبکه های تلفن همراه / GPS / Wi-Fi / NFC / بلوتوث نسخه 4 / درگاه میکرو USB 2.0

دوربین : 13 مگاپیکسل دارای فلاش LED / دوربین ثانویه 5 مگاپیکسل

حسگر ها : حسگر مجاورتی / حسگر شتاب سنج 

سیستم عامل : اندروید 4.4.4
موضوع : دانستنی ها
قیمت آیفون 6 در بازار سیاه تا 6000 دلار بالا رفت
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

 

خوزستان چه خبر  ؛  قیمت آیفون 6 در بازار سیاه تا 6000 دلار بالا رفت ، این قیمت مربوط به مدل 5.5 اینچی از گوشی آیفون 6 است و برخی افرادی که گوشی مذکور را پیش خرید کرده اند با نشر آگهی‌هایی در سایت eBay اعلام کرده‌اند که این گوشی را به قیمت 6000 دلار به فروش می رسانند.

تاکنون حدود 300 نفر در eBay آگهی هایی در این زمینه منتشر کرده‌اند و البته هیچ یک رقم سرسام آور 6000 دلار را برای این گوشی اعلام نکرده‌اند. برخی از آنها رقم 2000 تا 2999 دلار را برای خرید این گوشی پیشنهاد کرده اند، برخی خواستار دریافت 1000 تا 1999 دلار شده اند و 5 نفر هم ارقامی زیر 1000 دلار را ذکر کرده اند.

قیمت مدل های بدون قفل آیفون که در قالب قراردادهای دوساله با اپراتورهای آمریکایی فروخته نمی شوند با 16 گیگابایت حافظه 749 دلار و با 128 گیگابایت حافظه 949 دلار اعلام شده است. با این حساب گوشی های یاد شده توسط فروشندگان در eBay به طور متوسط دو برابر قیمت اعلام شده شرکت اپل به فروش می رسد.

علت این افزایش قیمت سریع در بازار سیاه انتشار اخباری در مورد عدم توانایی شرکت اپل برای عمل به تعهداتش بوده است. تنها ظرف چند ساعت پیش خرید آیفون 6 متوقف شد و اعلام شد خریداران جدید برای دریافت گوشی های خود باید تا ابتدای پاییز منتظر بمانند.

 

 

جدیدترین قیمت‌های تبلت +جدول در ادامه مطلب . . . . .

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
فتواهای عجیب و غریب وهّابیان !!
نوشته شده توسط روابط عمومي در ساعت

 

فتواهایی از قبیل «دوست مرا شیر بده و الّا طلاق!» و «زعفران جزء مواد مخدّر است، حرام می‌باشد» و... که موجبات وهن دین را فراهم می‌آورد .

موضوع : دانستنی ها
گوگل کروم خود را فارسی کنید +آموزش تصویری
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

خوزستان چه خبر  ؛   امروزه کاربران اینترنت با مرورگر کروم بسیار آشنا هستند. زیرا یکی از بهترین و قوی ترین مروگرهای اینترنتی است. این مرورگر در ایران نیز طرفداران بسیار زیادی دارد.

برخی کاربران تمایل دارند که برنامه های نصب شده خود را در صورت امکان با زبان فارسی استفاده نمایند یعنی تمامی منو ها و نوشته ها به زبان فارسی باشند .

 

 

ادامه مطلب . . .

موضوع : دانستنی ها | ادامه مطلب...
اول چیزی که خدای متعال خلق کرد چه بود؟
نوشته شده توسط مدیر انجمن وب گاه در ساعت

محمد بن عطیة گوید: مردى از دانشمندان اهل شام به نزد امام باقر علیه السّلام آمده عرض کرد: 
اى ابا جعفر آمده‏ ام مسأله‏ اى از شما بپرسم که مرا درمانده کرده از اینکه کسى را بیابم که بتواند آن را برایم تفسیر و معنى کند، و از سه گروه پرسیده ‏ام و هر یک به نحوى پاسخ مرا داده غیر از آنچه گروه دیگر پاسخ داده است؛

 امام علیه السّلام فرمود: مسأله تو چیست؟ 
عرض کرد: پرسشم این است که نخستین چیزى را که خدا آفرید چه بود؟ چون من از یکى پرسیده ‏ام و او گفته است: «قدر» بوده، و دیگرى گفته: «قلم» بود، و سومى گفته «روح» است. 
امام باقر علیه السّلام فرمود: اینها (هیچ کدام) چیز درستى نگفته‏ اند و من به تو خبر می دهم که همانا خداى تبارک و تعالى بود و جز او چیزى وجود نداشت، و کسى نیز پیش از عزت او نبود (که عزت خدا مستند باو باشد) و این است معناى گفتارش: «منزه است پروردگارت پروردگار عزت از آنچه (مشرکان) توصیفش کنند»1 و آفریننده پیش از آفریده بود، و اگر نخستین چیزى را که از خلق خویش آفرید چیزى بود که از چیز دیگر گرفته بود هرگز دنباله ‏اش قطع نمی شد و با این وضع پیوسته چیزى با خدا بود و هیچ گاه نمی شد که خدا مقدم بر آن چیز باشد، ولى خدا بود در وقتى که چیزى جز او نبود، و نخست آن چیزى را آفرید که همه چیزها از آن است، و آن آب است که همه چیزها از آن است، و هر چیز را به آب منسوب ساخت ولى آب را به چیزى نسبت نداد که بدان منسوب گردد، و باد را نیز از آب آفرید سپس باد را بر آب مسلط کرد و باد شکم آب را شکافت تا اینکه از آب کفى پدید آمد بدان اندازه ‏اى که می خواست‏ پدید آید، پس از آن کف زمینى سفید و پاک آفرید که در آن شکاف و سوراخ و بلندى و پستى و درختى نبود، پس از آن، آن را بر هم پیچید و بر زیر آب نهاد، سپس خداوند آتش را از آب آفرید پس آتش دل آب را شکافت تا از آب دودى برخاست بدان اندازه که خدا می خواست، و خدا از آن دود آسمانى صاف و پاکیزه خلق فرمود که نه در آن شکافى بود و نه سوراخى و این است گفتار او که فرماید: «... 

آسمان که خدایش ساخت، و سقف آن را بالا برده و پرداخت، و شبش را تاریک و روزش را برون آوردم»2 فرمود: در آن وقت نه خورشیدى بود نه ماهى و نه اختران و نه ابرى، سپس آن را در هم پیچید و بر زیر زمینش نهاد، آنگاه این دو آفریده خود را مرتب ساخت و آسمانها را پیش از زمین برافراشت، و این است گفتارش عز ذکره که (دنبال آیات فوق) فرماید: «و زمین را پس از آن گسترش داد» یعنى آن را پهن کرد. 

مرد شامى عرض کرد: اى ابا جعفر (پس معناى این آیه چیست که) خداى تعالى فرماید: «آیا ننگرند کسانى که کافرند که آسمانها و زمین پیوسته بودند و از هم بازشان کردیم»3 
 امام باقر علیه السّلام به او فرمود: شاید تو پندارى که آنها به هم بسته و چسبیده بودند و آنگاه یکى از آنها از دیگرى جدا شد؟ 
عرض کرد: آرى، 
حضرت به او فرمود: از پروردگار خویش آمرزش بخواه زیرا گفتار خداى عز و جل (که فرماید): «بهم پیوسته بود» یعنى آسمان بود و باران نمى ‏بارید، و زمین بسته بود و دانه نمی رویانید، و چون خداى تبارک و تعالى خلق را آفرید و از هر جاندارى در آن جایگیر فرمود آسمان با آمدن باران از هم گشوده شد و زمین با رویاندن دانه. شامى گفت: گواهى‏ دهم که براستى تو از فرزندان پیمبرانى و همانا علم و دانش تو از علم و دانش آنها است.

پی نوشت: 
1- سوره صافات /آیه ۱۸۰. 
2-سوره نازعات/ آیه ۲۷- ۲. 
3-سوره انبیاء /آیه ۲۹.
4-الروضة من الکافی / ترجمه رسولى محلاتى، ج‏۱، ص135.  

موضوع : دانستنی ها


 
 

قالب وب

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

اورژانس رایانه پشتیبان وب سایتها

طراحي شده توسط کاربر شادگان